۲۵ فرو ۱۳۹۵

شغل دوم به افزایش بیکاری دامن زد/امنیت شغلی و مزد منصفانه ۲ مطالبه اصلی کارگران

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر این که ایجاد امنیت شغلی و داشتن مزد واقعی اصلی‌ترین مطالبه کارگران در هفته کارگر است افزود: داشتن مزد واقعی بر اساس واقعیت های موجود در جامعه تا کنون برای کارگران مهیا نشده است.

۴ بهم ۱۳۹۴

جامعه کارگری در حال پیر شدن است/به تبصره افزایش سن بازنشستگی نیازی نیست

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه جامعه کارگری به سرعت در حال پیر شدن است، گفت: در شرایطی که کارگران برای امرار معاش خود و خانواده به شغل‌ دوم و سوم روی می‌ آورند و سن بازنشستگی مورد انتظار را پر می‌کنند دیگر به گنجاندن تبصره‌ افزایش سن بازنشستگی در برنامه ششم نیازی نیست.

۲۸ خرد ۱۳۹۴
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور:

لغو ممنوعیت قرارداد زیر یک سال از سوی وزارت کار تعجب‌برانگیز بود

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه وجود قراردادهای موقت و سفید امضا را باید مانع امنیت شغلی دانست و گفت: قرارداد موقت مربوط به بنگا های کوچک و بزرگ است که در هیئت های حل اختلاف بسیار مطرح می شود.

۳۰ آبا ۱۳۹۳

نگاهی به دغدغه قراردادهای کارگری

آخرین گزارش‌های وزارت از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری نشان دهنده وضیعت نامطلوب قرار دادهای کاری است که وزارت کار به منظور رسیدگی به این وضعیت طرح برد-برد را دنبال و بررسی می‌کند.