۲۱ خرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

نوبخت مجددا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شد

سروش: ظهر امروز انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شد که بر این‌اساس آقای نوبخت برای سال دوم مجددا به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

۱۴ آذر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند

سروش، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند، اگر طرح تحول سلامت نیازمند تغییر باشد لازم است این تغییرات در برنامه ششم لحاظ شود.