۲۴ آذر ۱۳۹۶
عضو کمسیون بهداشت:

بودجه هزار میلیارد تومانی پزشک خانواده تنها جوابگوی ۱۰ تا ۱۵ استان کشور است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای پزشک خانواده قابل قبول نیست، گفت: این بودجه تنها جوابگوی ۱۰ تا ۱۵ استان کشور است.

۲۸ آبا ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت:

اجرای طرح بیمه سلامت از ابتدا با این وسعت بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از مردم اشتباه بود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید از ابتدا برای دریافت هزینه‌های دفترچه بیمه سلامت دهک‌بندی می‌کرد تا خدمات برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد رایگان انجام می‌شد.

۲۱ خرد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

نوبخت مجددا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شد

سروش: ظهر امروز انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شد که بر این‌اساس آقای نوبخت برای سال دوم مجددا به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

۱۳ آذر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند

سروش، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تامین منابع پایدار در حوزه سلامت هستند، اگر طرح تحول سلامت نیازمند تغییر باشد لازم است این تغییرات در برنامه ششم لحاظ شود.