۲۲ آبا ۱۳۹۴

در پنج سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به وقوع ۳۱ مورد از ۴۰ حادثه طبیعی جهان در ایران اعتبار تخصیصی به این صندوق را در سال جاری ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این میزان اعتبار تا پایان سال مالی ۹۴ در اختیار صندوق گذاشته می شود.