۲۷ مرد ۱۳۹۴
مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی:

نرخ مطلوب رشد حجم نقدینگی ۱۷ درصد است

مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت یازدهم انضباط پولی را در اولویت قرار داده است، گفت: نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیر تورمی از رکود در اقتصاد ایران ۱۶ تا ۱۷ درصد برآورد می شود.

۳۱ تیر ۱۳۹۴
خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود

سیاست پولی جدید بانک مرکزی در راه است

بانک مرکزی در حال تهیه سیاست پولی جدیدی است که مهمترین مولفه آن تزریق پول به سیستم بانکی به وسیله خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و کاهش نرخ سود است.