۲۲ مرد ۱۳۹۶
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

صنایع کوچک از رکود خارج شدند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌گوید: «با توجه به این‌که با شهرک‌های صنعتی ارتباطات نزدیکی داریم، فضای رونق، خود را در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد.»

۱۹ مرد ۱۳۹۴

برنج هسته ای به صورت آزمایشی در ۳ استان گیلان، مازندران و فارس کشت شد

تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی برای تولید برنج هسته ای به نتیجه رسید.

۳۱ ارد ۱۳۹۴
رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:

تصویب چهار طرح کلان استفاده از روش‌های هسته‌ای در کشاورزی

با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای درباره اصلاح و معرفی ارقام زراعی و باغی، کنترل و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گیاهان زراعی و باغی، به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری‌سازی و کاربردی دست یافته و خواهیم یافت.