۱۸ مرداد ۱۳۹۴

برنج هسته ای به صورت آزمایشی در ۳ استان گیلان، مازندران و فارس کشت شد

تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی برای تولید برنج هسته ای به نتیجه رسید.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:

تصویب چهار طرح کلان استفاده از روش‌های هسته‌ای در کشاورزی

با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای درباره اصلاح و معرفی ارقام زراعی و باغی، کنترل و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز گیاهان زراعی و باغی، به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری‌سازی و کاربردی دست یافته و خواهیم یافت.