۷ آبا ۱۳۹۵
معاون وزیر امور خارجه اوکراین:

همکاری های بانکی با ایران در دستور کار اوکراین است

سرگئی کیسیلیتسا معاون وزارت امور خارجه اوکراین در دیدار با ابراهیم رحیم پور همتای ایرانی خود اعلام کرد که کی یف همکاری های مالی و بانکی را در دستور کار توسعه روابط با تهران قرار داده است.

۱۱ بهم ۱۳۹۳

توافق ایران و روسیه بر ایجاد شش نیروگاه حرارتی در ایران

ارتقای روابط اقتصادی، گسترش حمل و نقل ریلی، صادرات محصولات اقتصادی از ایران به روسیه، همکاری‌های اقتصادی در زمینه آبزیان، ایجاد شش نیروگاه حرارتی در ایران از جمله برخی توافق‌های صورت گرفته است.

۸ آبا ۱۳۹۳

گزینه های پیش روی پاکستان در زمینه قرارداد گاز با ایران

تنها دو ماه دیگر با پایان مهلت تعیین شده در قرارداد گازی ایران و پاکستان برای اجرای تعهدات دو طرف باقی مانده است. ایران تقریبا به تمام تعهداتش عمل کرده و پاکستان هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است.