۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ساخت ۲ بیمارستان بزرگ با سرمایه خارجی در کشور

رئیسیون، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ساخت ۲ بیمارستان حداقل هزار تختخوابی در شیراز و تبریز با سرمایه گذاری خارجی ها قطعی است. قرار است با سرمایه گذاری شرکت های هیوندای و دوو کره جنوبی ساخته شود.

۱۴ دی ۱۳۹۴

راهکار وزارت بهداشت برای درآمدزایی بیمارستان های خصوصی

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفت: اساسی ترین سرمایه گذاری در حوزه سلامت، مربوط به زیرساخت های بخش درمان به ویژه در بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی است.

۲ دی ۱۳۹۴

۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم

مشاور وزیر بهداشت در امور اقتصادی از نیاز به راه‌اندازی ۱۱۵ هزار تخت جدید بیمارستانی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.