۲۰ تیر ۱۳۹۶
مشاور وزیر بهداشت:

تلاش هیات امنای صرفه جویی ارزی ارائه خدمات به مردم برابر با استانداردهای بین‌المللی است

رئیسیون: هیات امنای صرفه جویی ارزی مجموعه ای است که تلاشِ آن توسعه ارائه خدمات به مردم ایران با کیفیت برابر با استاندردهای بین المللی مطرح در کشورهای توسعه یافته است. اگر قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که هدف مقنن نیز این بوده که با ایجاد این مجموعه از اعزام بیمار به خارج از کشور جلوگیری شود. بنابراین اگر قانونگزار چنین ماموریتی را برای این نهاد عمومیِ غیردولتی تعریف کرده، در نتیجه ما یک نقش محوری در ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات به بیماران داریم.

۱۵ شهر ۱۳۹۵

ساخت ۲ بیمارستان بزرگ با سرمایه خارجی در کشور

رئیسیون، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ساخت ۲ بیمارستان حداقل هزار تختخوابی در شیراز و تبریز با سرمایه گذاری خارجی ها قطعی است. قرار است با سرمایه گذاری شرکت های هیوندای و دوو کره جنوبی ساخته شود.

۱۴ دی ۱۳۹۴

راهکار وزارت بهداشت برای درآمدزایی بیمارستان های خصوصی

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفت: اساسی ترین سرمایه گذاری در حوزه سلامت، مربوط به زیرساخت های بخش درمان به ویژه در بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی است.

۳ دی ۱۳۹۴

۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم

مشاور وزیر بهداشت در امور اقتصادی از نیاز به راه‌اندازی ۱۱۵ هزار تخت جدید بیمارستانی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.