۱۷ بهم ۱۳۹۵
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

شکل‎گیری شبکه فناورانه صنعت و دانشگاه در ٩ میدان نفتی

سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شکل‎گیری شبکه همکاری‎های فناورانه صنعت و دانشگاه برای مطالعه روش‎های ازدیاد برداشت در ٩ میدان نفتی کشور خبر داد.