۲۱ دی ۱۳۹۴
دکتر ابراهیم رزاقی عنوان کرد:

IPC حاصل تفکرات لیبرالی است

اجرای قراردادهای جدید نفتی (IPC)، با اصل استقلال کشور در تضاد خواهد شد. نتیجه اجرای این مدل قراردادها، عمدی یا سهوی، تشدید وابستگی و خام‌فروشی است! اگر با دیدگاه حفظ و تقویت منافع ملی به این موضوع نگاه شود، صنعت نفت باید به گونه‌ای دیگر اداره شود. مدیریت و دیدگاه‌های کنونی در صنعت نفت، به گونه‌ای است که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌پسندند.

۵ آذر ۱۳۹۴

مهمترین پیامد واردات تغییر ذائقه ایرانی‌هاست/تأثیر مدیریت جهادی و تکیه بر تولیدات داخلی بر تغییر سبک زندگی

سال‌هاست که دست از سبک و سیاق زندگی خویش شسته‌ایم و از دیگری، یعنی غربی‌ها، تقلید می‌کنیم. به همین علت الگوی مصرف و نوع تغذیه‌هایمان تغییر پیدا کرده و دیگر تمایلی برای بازگشت به سبک زندگی اسلامی نداریم؛ اما این امر آسیب‌زاست و تاکنون بلاهای بسیاری از این طریق بر سر ملت ما آمده است.