۲۰ دی ۱۳۹۴

ضرورت هماهنگی بخشهای اجرایی برای موفقیت IPC

دبیرکمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: برای اجرای موفق یک قرارداد باید هماهنگی کافی میان همه بخشهای اجرایی و نظارتی وجود داشته باشد.

۸ آذر ۱۳۹۴
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد

کسب سود معقول سرمایه‌گذاران با مدل جدید قرارداد صنعت نفت

دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: در مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند، به دست آورند.

۲۰ مهر ۱۳۹۴
تشریح ابعاد قراردادهای جدید نفتی

درهای صنعت نفت ایران به روی سرمایه گذاران باز می شود

مدل جدید قراردادهای نفتی که به تازگی نیز به تصویب هیئت دولت رسید، با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدوین شده و می تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.

۲۰ مهر ۱۳۹۴

تشریح ابعاد قراردادهای جدید نفتی/درهای صنعت نفت ایران به روی سرمایه گذاران باز می شود

مدل جدید قراردادهای نفتی که به تازگی نیز به تصویب هیئت دولت رسید، با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدوین شده و می تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.