۳۱ مرد ۱۳۹۴
معاون سوادآموزی آموزش‌ و پرورش شهر تهران

آموزش سواد در شهر تهران به بخش خصوصی واگذار شد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران از فراخوان برای واگذاری فعالیت‌های سوادآموزی به بخش خصوصی خبر داد و گفت:‌ در قالب این طرح وظیفه سواد آموزی افراد بی‌سواد را به مدارس غیردولتی واگذار می‌کنیم.

۲۲ شهر ۱۳۹۳
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد:

۱۰ درصد جمعیت بی‌سوادان تهران را کودکان کار تشکیل می‌دهند

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ آموزش کودکان کار در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال که ۱۰ درصد جمعیت بی‌سوادان شهر تهران را تشکیل می‌دهند، مدنظر است و مذاکره با صنوف مختلف برای آموزش کودکانی که آن‌جا کار می‌کنند،‌ آغاز شده است.