۶ دی ۱۳۹۵

عدم‌ حمایت اعضای «شورای پشتیبانی سوادآموزی» از برنامه‌های سوادآموزی

جعفری، معاون سوادآموزی شهر تهران: بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۰ جمعیت بی‌سوادی شهر تهران ۱۱۶ هزار نفر است که با توجه به تلاشها و راستی‌آزمایی‌هایی صورت گرفته این تعداد در سال ۹۵ به حدود ۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. در سال جاری حدود ۲ هزار‌ نفر از اتباع خارجی بخصوص مردم افغانستانی را تحت پوشش آموزشی قرار دادیم. عدم همراهی و حمایت اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی از برنامه‌های سوادآموزی با توجه به تصویب سند هم‌افزایی در مجلس.