۲۲ دی ۱۳۹۴
پانزدهمین بسته خبری جمعیت منتشر شد

حاشیه‌سازی معاونت امور زنان به‌جای تمرکز بر وظایف!

فاطمه رهبر: معاونت امور زنان ریاست جمهوری نه‌تنها اقدامات موثری در مورد افزایش مرخصی زایمان انجام نداده بلکه سند امنیت زن و کودک، بیمه زنان خانه‌دار و کاهش ساعت کاری زنان نیز از جمله مصوباتی هستند که هنوز بر زمین مانده است.