نیمه راه

اکنون‌که دولت به نیمه‌راه رسیده و در این مدت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است، جای این سؤال است که دولتمردان تا چه حد توانستند با کلیدهای خود قفل‌های اقتصادی را باز کنند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال منطقی است به بررسی عملکرد مسئولین علی‌الخصوص اعضای کابینه بپردازیم. پرونده «نیمه‌راه» تلاش دارد تا عملکرد تعدادی از وزرا و مسئولان در دولت یازدهم را بررسی کند. البته ما مدعی نیستیم که توانسته‌ایم عملکرد تمامی اعضای کابینه را بررسی کنیم، چراکه چتر دانشی ما همه مسائل را در برنمی‌گیرد و این پرونده بیشتر بر حوزه‌های اقتصاد و علم و فناوری تمرکز دارد. در این پرونده تلاش شده است با تکیه‌بر دانش موجود در شبکه نخبگان عیارآنلاین و فارغ از جریان‌ها و نگاه‌های سیاسی موجود، بررسی منصفانه‌ای از عملکرد کابینه در طول یک سال گذشته یعنی از مرداد 93 تا مرداد 94، انجام‌گرفته و نتیجه آن در اختیار مخاطبان قرار گیرد. همچنین در تهیه این مکتوب، از گزارش عملکرد روابط عمومی وزارتخانه ها نیز بهره برده شده است.

  1. 1
  2. 2