۱۳ شهر ۱۳۹۵
تکیه بر باد

بررسی عملکرد وزیر امور خارجه در سال سوم دولت تدبیر و امید

در سیزدهمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «تکیه بر باد»، عملکرد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۲ شهر ۱۳۹۵
در آرزوی تحول

بررسی عملکرد وزیر آموزش‌وپرورش در سال سوم دولت تدبیر و امید

در دوازدهمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «در آرزوی تحول»، عملکرد علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۲ شهر ۱۳۹۵
گرایش بین‌الملل

بررسی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال سوم دولت تدبیر و امید

در یازدهمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «گرایش بین‌المل»، عملکرد محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۹ شهر ۱۳۹۵
نیمه پر لیوان

بررسی عملکرد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سال سوم دولت تدبیر و امید

در دهمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «نیمه پر لیوان»، عملکرد سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۹ شهر ۱۳۹۵
معاونت عدالت جنسیتی

بررسی عملکرد معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در سال سوم دولت تدبیر و امید

در نهمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «معاونت عدالت جنسیتی»، عملکرد شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۸ شهر ۱۳۹۵
کفگیر ته دیگ

بررسی عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در هشتمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «کفگیر ته دیگ»، عملکرد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۸ شهر ۱۳۹۵
سدّ واردات

بررسی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در هفتمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «سدّ واردات»، عملکرد محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۷ شهر ۱۳۹۵
بیراهه

بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در ششمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «بیراهه»، عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۷ شهر ۱۳۹۵
میم مثل مالیات

بررسی عملکرد وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در پنجمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «میم مثل مالیات»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۶ شهر ۱۳۹۵
شفافیت روی کاغذ

بررسی عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در چهارمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «شفافیت روی کاغذ»، عملکرد ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۶ شهر ۱۳۹۵
گَردِ رکود

بررسی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال سوم دولت تدبیر و امید

در سومین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «گَردِ رکود»، عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۵ شهر ۱۳۹۵
زیرِ بار

بررسی عملکرد وزیر نیرو در سال سوم دولت تدبیر و امید

در دومین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «زیرِ بار»، عملکرد حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۵ شهر ۱۳۹۵
چشم به راه

بررسی عملکرد وزیر نفت در سال سوم دولت تدبیر و امید

در نخستین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «چشم به راه»، عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

۴ شهر ۱۳۹۵

پرونده ویژه «فصل برداشت» + دانلود

پرونده «فصل برداشت» به دنبال آنست تا عملکرد دولتمردان را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد تا از قبَل این امر، میزان انطباق اقدامات مسئولین و اسناد کلان کشور مشخص شود.