۲۳ فرو ۱۳۹۵

مصوبه مجلس درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین به کمیسیون تلفیق بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع مصوبه صبح امروز خود، مربوط به افزایش پلکانی قیمت بنزین و الزام همه به استفاده از کارت هوشمند سوخت، به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. وزارت نفت پیش از این مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بود.

۱۳ فرو ۱۳۹۵
نامه سرگشاده احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور

آقای جهانگیری! از حذف کارت هوشمند سوخت جلوگیری کنید

هزینه بقای سامانه هوشمند سوخت در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریند، اساساً قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.