عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم نتیجه علنی برگزار شدن دادگاه‎‌ها

کمالی پور پیرامون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها گفت: اگر در جلسات دادگاه‌ها، تمام سئوال‌ها و جواب‌ها ضبط و نهایتاً مجموعه اقداماتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی انجام می‌دهند به صورت علنی و در معرض مردم باشند، نتیجه آن توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی می‌شود.


    ۲۸ اسف ۱۳۹۶

    رقابتی شدن سردفتری، لازمه بهبود نظام ثبتی و حل معضلات قضائی

    ضابطه قانونی جذب سردفتران و تشکیل دفترخانه‌ها که براساس جمعیت و درآمد دفترخانه‌های آن منطقه و نیازمند تایید سازمان ثبت است، مبنایی نداشته و موجب بی‌کیفیتی خدمت‌رسانی دفترخانه‌ها، افزایش هزینه ثبت رسمی و بی‌میلی مردم به آن شده است.