سازوکارهای رسیدن به کنکور مطلوب

در سال‌های اخیر، کنکور به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. به‌طوری‌که به دلیل آسیب‌های متعدد، مسأله اصلاح کنکور رواج پیدا کرده است. نظام آموزشی نیازمند روشی برای اصلاح آزمون و ارزیابی متناسب با استعداد و صلاحیت فردی متقاضیان است.


    ۱۱ مرد ۱۳۹۳
    از سوی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شد

    سیاست تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی

    مصوبه “سیاست‌های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)” که در جلسه ۴۷ مورخ ۹۳/۲/۳۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده بود، به استناد بند ۲ ماده ۵ آیین­ نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۹۰/۸/۱۷ شورای­عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای تدوین برنامه­ های اجرایی، اصلاح قوانین و آیین­ نامه­ ها ابلاغ شد: