۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۸

مدیریت در اقتصادهای نفتی یعنی بیشتر هزینه کردن است

بهره‌وری

رئیس‌سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه بهره وری یکی از سه رکن رشد اقتصاد یک کشور است، گفت: در اقتصادهای نفتی مدیران، مدیران هزینه هستند و نه مدیران بهره وری و ما توقع داریم این مدیران زاویه دیدشان را به سمت بهره‌وری سوق دهند.

به گزارش عیارآنلاین، فاطمه پهلوانی گفت: اگر رشد اقتصادی را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم، شامل سرمایه، اشتغال و بهره‌وری است. طبیعتاً همه بخش‌های اقتصادی برای اینکه اهدافی که از رشد در برنامه‌های توسعه بر اساس آن مقرر می شود، باید به همان اندازه که برای جذب سرمایه و بالابردن کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های نیروی کار از سطح مدیریتی گرفته تا سطح کارشناسی اهمیت قائل می شوند، برای بهره وری هم باید اهمیت داده شود.

وی موضوع بهره‌وری را به عنوان یکی از موضوعات اصلی کنفرانس صنعت ساخت عنوان کرد و گفت: نکته ای که بنده همیشه به آن نگاه ویژه دارم و سعی می‌کنم به آن توجه کنم متاسفانه مسئله مغفول ماندن بهره وری به عنوان یکی از این سه رکن اصلی رشد اقتصادی است و ارزش افزوده ای است که آن بخش باید ایجاد کند.

رئیس سازمان ملی بهره وری تصریح کرد: متاسفانه در اقتصادهای نفتی مسئله ای که به صورت مضاعف دیده می‌شود، این موضوع است که در اقتصادهای نفتی مدیران، مدیران هزینه هستند و نه مدیران بهره وری و ما توقع داریم این مدیران زاویه دیدشان را به سمت بهره وری سوق دهند.

پهلوانی با اشاره به اینکه امیدواریم دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت بتواند بحث رونق در حوزه ساخت و ساز را محقق کند، افزود: بنده معتقدم که این کنفرانس قاعدتا باید یک موضوع مشخص را پیگیری کند. در شرایط کنونی بازار سرمایه، جایگزین مناسب در تمام بخش‌های اقتصادی، بحث بهره‌وری است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در تشریح اهمیت موضوع بهره‌وری گفت: پیشبرد تکنولوژی، نوآوری و ایجاد نظامات هماهنگ بال‌های بهره‌وری هستند. با توجه به شرایط حال حاضر کشور، باید موضوع بهره‌وری را به عنوان یکی از موضوعات اصلی قرار دهیم و نه تنها به عنوان یکی از اهداف ۱۰‌گانه قطعا سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز هرگونه همکاری را در این باره خواهد داشت.
وی تاکید کرد که امسال و سال ۹۹ را باید سال بهره‌وری بنامیم.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: