۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۷
اولین کتابچه تحلیلی با موضوع فرارهای مالیاتی منتشر شد:

فرارمالیاتی در اتاق تاریک اقتصاد

در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته میشود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. محاسبات نشان میدهد میزان فرار مالیاتی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این میزان فرار مالیاتی ناشی از سیستم سنتی و ممیز محور اخذ مالیات است.

به گزارش عیارآنلاین، پس از اعمال تحریم‌های نفتی، صادرات نفت ایران از روزانه ۲.۵ میلیون بشکه به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. این موضوع باعث شد که دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. در این راستا دولت راهکارهای چهارگانه‌ای برای تامین بودجه در نظر گرفته که این راهکارها بیرون آمدن از چاله و افتادن در چاه است. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین کسری بودجه جلوگیری از فرارهای مالیاتی مشاغل پردرآمد است.

در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته می‎شود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. محاسبات نشان میدهد میزان فرار مالیاتی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این میزان فرار مالیاتی ناشی از سیستم سنتی و ممیز محور اخذ مالیات است. در این شیوه به دلیل نبود شفافیت و نظارت کافی امکان کم اظهاری و زدوبند بسیار زیاد بوده، در نتیجه مالیات واقعی برای تامین بودجه کشور استحصال نمی‌شود.

راهکار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی و اخذ مالیات به روش سیستماتیک است. در صورت راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی تمامی جریانات پولی در کشور را رصد می‌کند؛ بدین ترتیب احتمال فرارمالیاتی به شدت کاهش می‌یابد. راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی باید با هدف رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد “سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی” انجام شود.

در ادامه لینک کتابچه “فرارمالیاتی در اتاق تاریک اقتصاد” گذاشته می‌شود. در این کتابچه سعی شده است به کلیت وضعیت معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته شود.

فرارمالیاتی در اتاق تاریک اقتصاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: