۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۱

به آقای رئيس‌جمهور اطلاعات غلط دادند!

مسکن

رئيس جمهور در حالي به انتقاد از طرح مسکن مهر ادامه مي‌دهد که مسکن در مدت رياست جمهوري وي وضعيت مطلوبي را تجربه نکرده و بازار مسکن فشار زيادي را به اقشار کم درآمد وارد آورده است.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني ۲۲مهرماه سال جاري در نشست خبري با اهالي رسانه حاضر شد. رئيس جمهور، در اين نشست خبري به پرسش هاي خبرنگاران داخلي و بين‌المللي درباره مسائل روز ايران و مواضع دولت در زمينه مسائل بين‌المللي پاسخ داد. اين نشست در حالي اتفاق افتاد که از آخرين حضور رئيس جمهور در جمع خبرنگاران بيش از ۲۰ ماه مي‌گذشت. يکي از مسائل مطرح شده در نشست خبري با اهالي رسانه مسئله مسکن بود. مسئله‌اي که در سال‌هاي اخير دغدغه خيل عظيمي از مردم بوده و با توجه به سهم بالاي هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار، فشار زيادي را نيز به مردم وارد کرده بود.

در همين راستا دکتر روحاني ضمن اشاره به اهداف دولت در زمينه مسکن، بيان کرد: «از زمان استقرار دولت تدبير و اميد ما با دو گرفتاري مواجه بوديم؛ يکي اينکه ۴۳ هزار ميليارد از بانک مرکزي برداشت شده بود تا مسکن مهر ساخته شود و از جيب بانک مرکزي رفته بود و مردم مشکلات تورم و گرفتاري مواجه بودند. اينطور که نمي‌شود ما به طور مثال ۶۰ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي بگيريم و مسکن درست کنيم؛اين يعني از جيب مردم پول برداشته شده است. وقتي دولت در جيب بانک مرکزي دست مي‌کند يعني در جيب مردم دست مي‌کند و اين باعث مي‌شود پايه پولي بالا برود. همچنين تورم بالا مي‌رود و مردم بايد هزينه بدهند».

رئيس جمهور در بيان دومين گرفتاري دولت، افزود: «از سوي ديگر واحدهاي مسکن مهر،
نيمه‌کاره رها شده بود و ما نمي‌توانستيم آنها را نيمه‌ کاره رها کنيم و بايد آنها را تکميل مي‌کرديم و ما يک ميليون و ۱۰۰ هزار خانه نيمه کاره را تکميل کرديم. اين مسکن‌ها نه برق داشتند، نه آب، نه مسجد، نه جاده نه پاسکاه و پول عظيمي خرج شد تا زيربنا درست شود».

افزايش نقدينگي در دولت روحاني صرف چه شده است؟
ايرادات وارد شده به طرح مسکن مهر از سوي دولت تدبير و اميد مربوط به نشست اخير نبوده و در هفت سال اخير به طور مداوم از سوي دست اندرکاران دولت به خصوص شخص رئيس جمهور و متوليان بخش مسکن شنيده شده است. اين ايرادها در حالي به طور مداوم در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌شود که مسئولين وقت وزارت راه و شهرسازي بارها در ارتباط با هجمه‌هاي وارده به طرح مسکن مهر، از اين طرح دفاع کرده و پاسخگوي انتقادات وارده بوده‌اند.

در اين خصوص، علي نيکزاد، وزير سابق راه و شهرسازي و از متوليان اصلي طرح مسکن مهر، با اشاره به علت افزايش نقدينگي در طرح مسکن مهر، بيان کرد: « بنده معتقدم از روز اول، به آقاي دکتر روحاني اطلاعات غلط داده اند. آقاي احمدي‌نژاد دولت نهم را با ۹۲هزار ميليارد تومان نقدينگي تحويل گرفت. در طول دولت نهم و دهم اين نقدينگي با افزايش ۴۰۰هزار ميلياردي به ۴۹۲هزار ميليارد رسيد. نقدينگي در مدت زمان رياست جمهوري آقاي روحاني و تاکنون به دوتريليون تومان رسيده و بيش ازهزارو۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

در دولت نهم و دهم افزايش نقدينگي منجر به صاحب‌خانه شدن ۱۶/۵ميليون نفر در کشور شد. اما در دولت آقاي روحاني اين افزايش نقدينگي صرف چه شده است؟ آيا در صنعت رفته؟ در کشاورزي رفته و يا براي مردم مسکني ساخته شده است».
وزير سابق راه و شهرسازي در ادامه و در پاسخ به اين سؤال که تکليف نقدينگي ايجاد شده براي مسکن مهر چه شد؟ افزود: «منابع مالي طرح مسکن مهر از خط اعتباري تأمين شد، نقدينگي بالا رفت اما اين پول مردم را صاحب‌خانه کرد، پس از تکميل واحدهاي مسکن مهر، مردم نسبت به بازپرداخت پولي که تحت قالب وام دريافت کرده بودند، اقدام کردند. در پايان دولت دهم ۸۰۰۰هزار ميليارد تومان از منابع ايجاد شده بازپرداخت شد هم اکنون ۲۲هزارميليارد ديگر هم بازپرداخت شده است».

مسکن مهر با پيشرفت ۷۰ درصدي در اختيار دولت يازدهم قرارگرفت
علي نيکزاد، همچنين در ارتباط با اين نکته که دولت يازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پيشرفت تحويل گرفت، گفت:« مسکن مهر چهارميليون و ۳۰۰هزار واحد بود. از اين تعداد واحد مسکوني۲ميليون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پايان سال ۹۲، يک‌ميليون و ۶۰۰هزار واحد آن تحويل متقاضيان شد. و ۵۳۰هزار واحد مسکن روستايي باقي مانده با ۳۰درصد پيشرفت تحويل دولت فعلي شد. تنها کاري که دولت تدبير و اميد براي تکميل اين واحدها بايد انجام مي‌داد.

تأمين اعتبار براي ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختي مسکن مهر بود.» نيکزاد در رابطه با مسکن مهرشهر نيز گفت:« در دولت دهم از دو ميليون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر شهري، يک ميليون و۱۸۰ هزار واحد تحويل قطعي و الباقي نيز با پيشرفت ۷۰درصدي تحويل دولت يازدهم شد و اگر مسئولان مربوطه خوب عمل مي‌کردند کل پروژه‌هاي مسکن مهر تا الان تحويل متقاضيان شده بود».
رئيس جمهور در حالي پس از گذشت ۷سال همچنان به انتقاد از مسکن مهر ادامه مي‌دهد که در تاريخ ۱۲دي ماه سال۹۵ وعده اتمام مسکن مهر را تا پايان دولت يازدهم را داده بود اما در حال حاضر اين طرح همچنان به اتمام نرسيده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: