ضریب اصابت یارانه کالاهای اساسی و دارو به ده دهک + نمودار

بررسی گزارشی از یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ۱۹ درصد از دهک دهم جامعه از یارانه کالاهای اساسی و ۳۹ درصد از جمعیت این دهک از یارانه دارو منتفع شده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی یک گزارش از نحوه تزریق یارانه کالاهای اساسی به هر دهک نشان می‌دهد، ۱۹ درصد دهک دهم از یارانه کالاهای اساسی بهره مند شده و در این بین ۴ درصد از دهک اول نیز از این یارانه‌ها منتفع شده‌اند.

یارانه نقدی ,

همچنین در ادامه نحوه و میزان اصابت یارانه دارو به دهکهای مختلف جامعه قابل مشاهده است. بر این اساس در حالی که ۳۹ درصد دهک دهم از یارانه دارو  استفاده کرده‌اند   ۲ درصد از دهک اول نیز از این یارانه‌ها منتفع شده‌اند.

یارانه نقدی ,

منبع:تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: