با دستور دیوان عدالت اداری؛

کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد.

پروانه وکالت

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مصادیق تعارض منافع که باعث کمک به انحصار در بازار وکالت شده بود، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بود. اینکه تصمیم‌گیری در مورد تعداد وکیل‌های ورود به بازار وکالت توسط وکلای موجود انجام شود، باعث ایجاد انحصاری در این صنف شده بود که با این مصوبه، این انحصار ترک […]

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مصادیق تعارض منافع که باعث کمک به انحصار در بازار وکالت شده بود، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بود. اینکه تصمیم‌گیری در مورد تعداد وکیل‌های ورود به بازار وکالت توسط وکلای موجود انجام شود، باعث ایجاد انحصاری در این صنف شده بود که با این مصوبه، این انحصار ترک برداشته است.
با قرار قطعی صادر شده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر عهده قوه‌قضائیه است.یکی از مصادیق تعارض منافع که باعث کمک به انحصار در بازار وکالت شده بود، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بود. اینکه تصمیم‌گیری در مورد تعداد وکیل‌های ورود به بازار وکالت توسط وکلای موجود انجام شود، باعث ایجاد انحصاری در این صنف شده بود که با این مصوبه، این انحصار ترک برداشته است.
با قرار قطعی صادر شده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر عهده قوه‌قضائیه است.

 

 

منبع: اندیشکده «شفافیت برای ایران»

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: