۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۴

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول دقایقی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹.۴۵ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۳۵.۶ درصد و نرخ تورم به ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را که بیش از ۲ ماه تا پایان آن مانده است، منفی ۹.۴۵ درصد اعلام کرده است.

این نهاد بین‌المللی در این گزارش، پیش‌بینی‌ها از شاخص‌های اقتصادی ایران در گزارش پیشین خود را نیز تصحیح کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی‌اش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده بود.

در ادامه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۳۵.۶۷ درصد برآورد شده است. رقم تورم ایران برای سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰.۴۸ درصد اعلام شده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ را در گزارش ماه آوریل ۳۱.۲ درصد اعلام کرده بود.

این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۶.۷۸ درصد و در سال ۲۰۱۸ را ۱۴.۴۸ درصد عنوان کرده است. درحالی که پیش‌بینی این نهاد برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۸ در گزارش قبلی آن ۱۲.۸ درصد عنوان شده بود.

نرخ بیکاری برای سال ۲۰۱۷ نیز ۱۲ درصد برآورد شده است؛

به این ترتیب، رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در سال ۲۰۱۹ افت کرده است.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از ۴.۰۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به منفی  ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: