نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد

بررسی‌ روند رشد روزانه ارقام پولی در ۱۱ ماه منتهی به خرداد ماه امسال گویای رشد ۱۱۵۰ میلیارد تومانی نقدینگی در هر روز است و با این روند نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۲۰۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد ماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است) نشان می‌دهد، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از ۱۶۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

در صورتی که این روند در روزها و ماه های بعد از خرداد ماه و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی تا پایان تابستان به ۲ هزار و ۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

* ارقام به میلیارد تومان

دوره نقدینگی
تیر ۹۷ ۱،۶۰۲،۲۵۰
مرداد ۹۷ ۱،۶۴۶،۶۹۰
شهریور ۹۷ ۱۶۷۲،۳۷۰
مهر۹۷ ۱،۶۹۳،۸۴۰
آبان۹۷ ۱،۷۲۵،۲۰۰
آذر۹۷ ۱،۷۶۴،۵۸۰
دی۹۷ ۱،۷۹۶،۴۳۰
بهمن۹۷ ۱،۸۳۰،۶۵۰
اسفند۹۷ ۱،۸۸۲،۸۹۰
فروردین۹۸ ۱،۸۹۰،۴۹۰
اردیبشت۹۸ ۱،۹۴۱،۹۹۰
خرداد۹۸ ۱،۹۷۹،۹۱۰
برآورد تیر۹۸ ۲،۰۱۵،۵۶۰
برآورد مرداد۹۸ ۲،۰۵۱،۲۱۰
برآورد شهریور۹۸ ۲،۰۸۶،۸۶۰

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: