۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۴۷

اجرای طرح کشت سبزی و صیفی در گلخانه از سال آینده در کشور

کشت گلخانه‌ای

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گلخانه‌ای امنیت غذایی کشور راتضمین‌ می‌کند، گفت: انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه به صورت پایلوت در ۸ استان آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ در کلیه استان‌های کشور اجرا می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی  در پاسخ به سیاست‌های کشت گلخانه‌ای در کشور، گفت: سیاست‌های باغبانی در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است که در بخش کوتاه‌مدت روی توسعه گلخانه‌ها و تولید محصولات باغی در گلخانه‌ها در کشور به منظورصرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری متمرکز است.

*آغاز کشت پایلوت سبزی و صیفی گلخانه‌ای در ۸ استان/سال آینده درکل کشور اجرا می‌شود 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی از فضای باز طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی به صورت پایلوت از امسال در ۸ استان کشور آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۹۹ در کلیه استان‌های کشور اجرا خواهد شد. همچنین این طرح در آینده روی انتقال کشت بخشی از گل و گیاهان زینتی فضای باز به گلخانه‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی کل تولید سبزی و صیفی از محل گلخانه‌های کشور را ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تن عنوان کرد که از سطحی معادل ۱۱ هزار هکتار سطح گلخانه‌ای برداشت شده که میانگین عملکرد آنها ۲۶۲ تن در هکتار بوده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین تولید سبزی و صیفی از گلخانه‌ها مربوط به خیار به میزان ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار تن بوده و پس از آن گوجه‌فرنگی با تولید ۳۶۰ هزار تن، قارچ خوراکی ۱۶۵ هزار تن، فلفل ۱۰۲ هزار تن و سایر سبزیجات ۸۳ هزار تن بوده است.

به گفته طهماسبی، ۲۵ هزار تن توت‌فرنگی و ۶ هزار تن گیاهان دارویی نیز از گلخانه‌‌های کشور به عمل آمده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی استفاده از ظرفیت‌های فراوان تولیدات گلخانه‌ای در کشور است، گفت: کشت محصولات گلخانه‌ای باعث می‌شود که تولیدکنندگان در تمام فصول سال فعالیت داشته باشند و بخش زیادی از نیاز مردم در فصول سرد سال از طریق محصولات گلخانه‌ای می‌تواند تأمین شود. ضمن اینکه عملکرد در هکتار محصولات گلخانه‌ای نسبت به فضای باز بیشتر است و تولیدکنندگان می‌توانند با کنترل شرایط دما و مصرف نهاده‌ها عملکرد خوبی داشته باشند و درآمد آنها هم افزایش خواهد یافت.

به گفته این مسؤول، جمع محصولات گلخانه‌ای از ۱۴ هزار هکتار نزدیک به ۳ میلیون تن بوده است.

وی گفت: تنها در سال گذشته ۵۰.۵ میلیون دلار گل و گیاهان زینتی صادر شده است.

نام محصول توسعه (هکتار) برآورد سطح (هکتار) برآورد تولید (تن) پیش‌بینی عملکرد (تن بر هکتار)

سبزی و صیفی گلخانه‌ای

قارچ‌های خوراکی ۵۴ ۸۲۹ ۱۶۵۰۰۰ ۲۱ کیلوگرم بر مترمربع
گوجه‌فرنگی ۴۹۷ ۱۲۸۰ ۳۶۰۹۴۶ ۲۸۲
بادمجان ۱۷۴ ۴۱۰ ۶۴۲۴۵ ۱۵۶.۷
فلفل ۱۹۹ ۷۱۰ ۱۰۲۲۷۵ ۱۴۴.۰
خیار ۱۲۴۱ ۷۷۹۶ ۲۲۸۵۷۰۵ ۲۹۳.۲
سایر سبزیجات ۳۷۳ ۸۴۸ ۸۳۵۴۱ ۹۸.۵
جمع سبزی و صیفی ۲۴۸۴ ۱۱۰۴۴ ۲۸۹۶۷۱۲ ۲۶۲
سایر محصولات گلخانه‌ای توت‌فرنگی ۱۹ ۵۰۸ ۲۵۳۷۷ ۵۰
گیاهان دارویی ۵ ۱۲۰ ۶۱۸۶ ۵۱.۶
سایر ۳ ۲۱۷ ۲۴۱۳ ۱۱.۱
جمع سایر محصولات گلخانه‌ای ۲۷ ۸۴۵ ۳۳۹۷۶
گل و گیاهان زینتی گلخانه‌ای شاخه بریده ۱۷۶ ۲۱۷۵ ۱۸۵۱ میلیون شاخه
گلدانی ۷۶ ۵۴۶ ۴۱۸ میلیون گلدان
جمع سطوح گل و گیاهان زینتی ۲۵۲ ۲۷۲۱ به دلیل متفاوت بودن واحد محاسبه نمی‌شود
نشا گلخانه‌ها ۰ ۱۵۰
جمع محصولات گلخانه‌ای ۲۷۶۳ ۱۴۷۶۰

۲۹۳۰۶۸۸

(احتساب تولید گل و گیاه زینتی بدون)

گل و گیاهان زینتی (فضای باز) شاخه بریده ۱۱۵ ۲۱۵۸ ۱۱۵۸
فصلی و نشایی ۶۲ ۵۳۶ ۲۴۹ میلیون بوته
درخت و درختچه ۱۲۴ ۲۱۱۶ ۴۰۰ میلیون اصله
جمع سطوح گل و گیاهان زینتی (فضای باز) ۱۹۱ ۴۷۰۰
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت‌های موجود و برنامه توسعه را برای آینده را اعلام کرد که افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای در برنامه ششم توسعه قرار است ۱۹ هزار هکتار و محصولات تولیدی به ۴ میلیون تن افزایش یابد.

ظرفیت‌های موجود و برنامه توسعه برای آینده:

نام برنامه سال اول ۱۳۹۶ سال دوم ۱۳۹۷ سال سوم ۱۳۹۸ سال چهارم ۱۳۹۹ سال پنجم ۱۴۰۰ جمع هدف کمی برنامه ششم
توسعه گلخانه‌ها ۲۰۰۰ ۲۷۴۰ ۵۸۰۵ ۴۱۶۰ ۴۶۰۰ ۱۹۳۰۵
افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای به جز گل و گیاهان زینتی (تن) ۴۴۵۸۷۹ ۵۷۲۵۲۷ ۷۸۷۸۳۴ ۱۰۲۵۸۲۳ ۱۲۴۴۲۶۷ ۴۰۷۶۳۳۱
افزایش تولید گل‌های شاخه بریده (میلیون شاخه) ۱۴۱ ۱۷۴ ۲۳۱ ۲۹۰ ۳۳۹ ۱۱۷۵
افزایش تولید گیاهان زینتی گلدانی (میلیون گلدان) ۴ ۵ ۷ ۹ ۱۰ ۳۵
اصلاح، بازسازی و نوسازی گلخانه‌ها (هکتار) ۳۷۳ ۴۵۴ ۵۴۱ ۶۴۸ ۶۹۵ ۲۷۱۱

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، کشت گلخانه‌ای محصولات کشاورزی تاثیر بسیار مهمی در امنیت غذایی کشور دارد و با توجه به کمبود منابع آبی در کشور که با گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیم به پیش‌بینی کارشناسان وضعیت آب شرایط مطلوبی در آینده نخواهد داشت، استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یک برنامه مهم در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: