۱۰۰ درصد بذر گندم در داخل تولید می‌شود

مجری طرح گندم گفت: در تولید بذر گندم هیچ وابستگی به خارج از کشور نداریم.

به گزارش عیارآنلاین،به نقل از صدا و سیما، اسماعیل اسفندیاری پور افزود: بذری که در کشور تولید می‌شود بر اساس قانون بذر است.

وی اضافه کرد: بذور بر اساس ضوابط و استانداردهای موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور بوسیله شرکت‌های بخش خصوصی تولید و عرضه می‌شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: بطورکلی این بذور دارای برچسب و گواهی تائید هستند.

وی ضمن اشاره به تولید بذر گندم گواهی شده به میزان ۴۷۰ هزار تن در سال جاری افزود: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارقام آبی و موسسه تحقیقات دیم تولید ارقام گندم دیم را در دستور کار دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: جدا از این تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی در داخل نیز به ایجاد و معرفی ارقام جدید گندم اقدام می‌کنند.

اسفندیاری پور گفت: همه بذر گندم در داخل بوسیله شرکت‌های بخش خصوصی البته با سازماندهی و نظارت بخش دولتی بر اساس قانون بذر کشور تولید می‌شود. هر ساله ارقام جدید بذر از سوی مراکز تحقیقاتی معرفی، تکثیر و برای کشت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده‌ای از افزایش تولید گندم در چند سال گذشته به ارتقای کمی و کیفی بذر گندم مربوط می‌شود.

وی افزود: هم اکنون ۴۷ نوع گندم آبی و ۱۹ نوع گندم دیم سرجمع ۶۶ رقم در پهنه سر زمینی به تناسب و شرایط سازگاری اقلیمی در نقاط مختلف کشور مورد کشت و کار قرار می‌گیرد.

اسفندیاری پور در خصوص قیمت بذر گندم نیز گفت: امسال بذر گندم آبی استاندارد، مورد ضد عفونی وبورجاری دارای لیبل و کیسه به ازای هر کیلوگرم دو هزار و ۶۵۰ تومان و بذرگندم دیم دو هزار و ۴۵۰ تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد این در حالیکه قیمت بذر آبی گندم در سال گذشته یک هزار و ۹۵۰ تومان و دیم یک هزار و ۷۵۰ تومان بوده است.

وی افزود: قیمت بذر گندم امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش داشته که بخش عمده‌ای مربوط به رشد قیمت خود گندم و ۲۲ تا ۲۳ درصد مربوط به هزینه‌های تبعی فرآوری و بوجاری بذر است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی محصول گندم برای سال زراعی پیشرو از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورایعالی اقتصاد پیشنهاد شده است.

وی اضافه کرد: قرار بر اینکه در هفته جاری این قیمت پیشنهادی در شورایعالی اقتصاد بررسی، تصویب و ابلاغ شود.

اسفندیاری پور گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته به ازای هر کیلو گرم یک هزار و ۷۰۰ تومان با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید تعیین شده بود.

وی افزود: گندم را نباید با رویکرد اقتصادی نگاه کرد چرا که این محصول از نقش و جایگاه بسیار بالایی در امنیت غذایی کشور برخوردار است طوری که روزانه ۴۴ تا ۴۵ درصد انرژی دریافتی و ۴۰ درصد پروتئین مصرفی افراد از طریق گندم تامین می‌شود. ضمنا اگر گندم سامان پیدا کند همه محصولات سامان پیدا خواهد کرد.

اسفندیاری پور گفت: این روندی که برای افزایش تولید گندم در چند سال گذشته پیگیری و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در کشور طی شده باید این شرایط را بطورکلی حفظ کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که شورایعالی اقتصادی به محصول گندم نگاه مثبت داشته باشد و قیمت مورد نظر و دلخواه کشاورزان تصویب و ابلاغ شود تا با انگیزه بیشتری به کشت و کار این محصول راهبردی مبادرت ورزند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: