بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای نصب صندوق فروش

طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل در صورت نصب صندوق فروش مشمول بخشودگی ۱۰ درصد مالیات ابرازی به مدت ۲ سال می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طبق قانون مالیات‌های مستقیم موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و تمام افراد حقیقی که به نحوی درآمد دارند موظفند برای انجام معاملات خود از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.

در حال حاضر براساس بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه که در امتداد قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را موظف کرده از اول سال ۹۸ پایانه فروش یا همان کارتخوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی را نصب کنند.

سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به تدریج و براساس اولویت در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها از اول مهرماه امسال ۱۵ گروه شامل ۵۰ حرفه و مشاغل را مشمول صندوق فروش کرده است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل در صورت نصب صندوق و رعایت آیین نامه مربوطه از ۱۰ درصد مالیات ابرازی به مدت دو سال معاف و بخشوده می‌شوند. علاوه بر این عامل انگیزشی و تشویقی در صورتی که مودیان مشمول تکلیف قانونی را رعایت نکنند معادل ۲ درصد فروش جریمه می‌شوند.

متن اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم با ۱۹ ماده بدین شرح است:

به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۰۷۰/ ت ۵۵۷۵۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. در ضمن متن تنقیح شده آیین‌نامه مذکور به ضمیمه ارسال می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه‌های بعدی آن.

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

پ- اتاق: اتاق اصناف ایران.

ت- سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار «تجهیزات مشابه» نامیده می‌شوند، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود طراحی و مدیریت می‌گردد. این استانداردها شامل ضمیمه‌هایی است که پیاده‌سازی اطلاعات را در محیط‌های سیستم عامل‌های مختلف فراهم می‌نماید.

ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می‌یابد.

ج- حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده می‌گردد و حذف و تغییر اطلاعات در ‌آن امکان‌پذیر نباشد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزار یا نرم‌افزار (سامانه ابری یا کارساز «سرور») متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.

چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته‌های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می‌شود.

ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت‌بندی، تعیین و اعلام شده یا می‌شوند.

ماده ۲- حذف شد

ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و  مراتب را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.

تبصره ۱- در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ – و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی‌صلاح و حسب مورد تشکل حرفه‌ای ذی‌ربط اعلام کند.

تبصره ۲- سازمان موظف است با توجه به فراخوان‌های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، فهرست کامل مشمولی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش‌بینی شده در قانون اعلام کند.

ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی‌ و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.

تبصره – صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می‌شوند، مکلفند ظرف ۴ ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی‌ و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.

ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.

ماده ۶- اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.

تبصره: در مورد اشخاص مشمول که نرم‌افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده (۹۵) قانون خواهد بود.

ماده ۷- به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت‌های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.

تبصره: اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ۱۰ روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

ماده ۸- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش  استفاده می‌نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط (با رعایت آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون)، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت کارتخوان و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد پس از گذشت زمان مذکور، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد.

تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار آن قرار دهد.

ماده ۱۰- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق‌های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف ۱۰ روز از روز توقف بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

ماده ۱۱- اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف داریم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات  الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۱- در موارد یکه توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۲- اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می‌کند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۳- اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره‌های (۱) و (۳) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع نامه شماره ۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی شامل یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

ماده ۱۲- صورت‌حساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:

الف- صورتحساب فروش:

۱- شماره مالیاتی

۲- شماره اقتصادی فروشند (کد/ شناسه ملی)

۳- اطلاعات هویتی فروشنده

۴- نشانی و کد پستی فروشنده

۵- تاریخ صدور صورتحساب

۶- مشخصات کالا یا خدمت ارائه شده و مقدار و مبلغ آن

۷- تخفیفات حسب مورد

۸- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد

۹- جمع مبلغ فروش یا ارائه خدمات و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.

ب- رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی:

۱- شماره مالیاتی

۲- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی)

۳- اطلاعات هویتی فروشنده

۴- نشانی و کد پستی فروشنده

۵- تاریخ صدور رسید خرید

۶- جمع مبلغ فروش کالا یا ارائه خدمت

ماده ۱۳- سازمان موظف است ظرف ۱۸ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه‌های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره‌برداری کند.

ماده ۱۴- معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده‌اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۵- عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورت‌حساب خرید و فروش [۱]، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، ان بخشی از فروش خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

تبصره – چنانچه موردی اقدامات لازم را بر اساس ماده ۴ این آیین‌نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا ۱۵ روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه‌های مقرر در این ماده نخواهد شد.

ماده ۱۶- معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می‌شود با ارائه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد با رعایت مفاد این آیین‌نامه قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۷- سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین‌نامه از قبیل ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب‌ها می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

ماده ۱۸- سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می‌تواند از خدمات اشخاص ذی‌صلاح در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

ماده ۱۹- این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ لازم‌الاجرا است.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: