۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۸

ارائه گزارش مستمر از وضعیت قطعات خودکفاشده به وزارت صمت

دراولین جلسه ستاد تعمیق و توسعه ساخت داخل ایران خودرو بر اجرای فرآیند توسعه ساخت داخل و نظامات موجود ، تحلیل ریسک پروژه خودکفایی با محوریت تعمیق ساخت داخل، روش پیشنهادی تامین نقدینگی برای توسعه داخلی سازی تاکید شد .

به گزارش عیارآنلاین، اولین جلسه ستاد تعمیق ساخت داخل ایران خودرو به ریاست فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو ، مدیران ارشد ، مشاور معاونت امور صنایع وزارت صمت  ،مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزارشد.

دراین جلسه فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت :‌ داخلی سازی قطعات  طی دودهه درکشور مطرح است اما به دلیل نداشتن چارچوب مشخص و نظامند خیلی راهگشا نبوده است.

وی با تاکید بر ایجاد  فرآیند شفاف در توسعه ساخت داخل تصریح کرد : اگر فرآیند داخلی سازی قطعات را شفاف و نظام مند طراحی کنیم ، محصول با کیفیت تحویل می گیریم .

مقیمی خاطر نشان ساخت :‌ باید در نظامند سازی داخلی سازی قطعات ،‌ ریسک ها و گلو گاههای پروژه های خودکفایی قطعات مرتبط با میز یک و دو صنعت  را شناسایی کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد : برای مدیریت واردات و کنترل ثبت سفارش قطعات وارداتی باید  وضعیت تولید قطعاتی که خودکفاشده و یا درحال خودکفایی است را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارش دهید .
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان ساخت : همچنین بسته ارائه مشوق  به سازندگان جهت پیشبرد پروژه های خودکفایی  نیز باید از سوی ساپکو بررسی و اعلام شود

وی یادآوری کرد : امروز یکی از چالش های موجود داخلی سازی قطعات که نیاز مند هدف گذاری است ، نبود چارچوب مشخص در تجمیع نیاز ها و تقاضاست .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود : در این فرآیند داخلی سازی قطعات باید میزان داخلی سازی هر قطعه و ارزبری هر محصول ، تضمین خرید از سازندگان بابت قطعه  خودکفا شده ، مشخص شود.
مقیمی تاکیدکرد : باید در توسعه داخلی سازی قطعات پیشرفته خودرو ازتوان مهندسی  صنایع دفاع تا شرکت های دانش بنیان استفاده بهینه کنیم .

درادامه منصور منصوری مدیرعامل ساپکو گزارشی از روند داخلی سازی قطعات و امضای قرارداد با سازندگان ارائه داد و اظهار داشت : درمیز اول تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو ، ۱۷ قرارداد با حجم ریالی ۴۲۰ میلیارد تومان به امضا ء رسید ودر میز دوم  نیز به زودی برای تولید ۳۴ قطعه با کاهش ارزبری ۴۴ میلیون یورویی با  ۱۶ سازنده داخلی قرارداد امضا می شود . به عبارت دیگر ساپکو درمیز اول و دوم ۴۳ پروژه با ۳۳ سازنده امضا کرد ه و یا درحال امضاء‌است که حدود ۲. ۸۱ میلیون یورو(‌به لحاظ تیراژ سالیانه ) کاهش ارزبری خواهد داشت.

همچنین کیومرث فروتنی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صمت ، آغاز نهضت ساخت داخل در صنعت و تشکیل میز های تخصصی تعمیق ساخت داخل را یکی از مهمترین اقدامات انجام شده عنوان کرد و  گفت :ساماندهی ثبت سفارش واردات قطعات و تجهیزات خارجی  جهت حمایت از توسعه تولید ملی ضروری است.

وی با اشاره به برخی از ابراز نگرانی ها از ثبت شفارش قطعات مشابه داخلی ، حتی پس از داخلی سازی آنها تاکید کرد : عزم جدی وزارت صمت براین است که با ممنوعیت یا اعمال نظام تعرفه ای به رونق تولید و نهضت ساخت داخل کمک کند.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: