۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۲
بازپرس ویژه دادگستری شهر ری:

تمامی اسناد رسمی و غیر رسمی اثر حقوقی دارند

اسناد عادی

محمدی اظهار داشت: حضور اسناد عادی و غیر رسمی حوزه املاک را با چالش های متعددی مواجه می کند.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اسناد عادی و ارتباط آن با کلاهبرداری، در ارتباط تلفنی با دکتر سید محمود محمدی (بازپرس ویژه دادگستری شهر ری) و دکتر علی بیت اللهی (رئیس مرکز خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمود محمدی در ارتباط تلفنی با شبکه رادیویی گفت و گو با اشاره به این که تمامی اسناد معتبر هستند و اثر حقوقی دارند، گفت: حتی اسناد رسمی و غیر رسمی هم اثر حقوقی دارند. وی افزود: در قانون مدنی از قراردادهای شفاهی صحبت می شود که می توان نسبت به آن ها ترتیب اثر حقوقی انجام داد.

بازپرس ویژه دادگستری شهر ری با اشاره به این که قانون ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۱۰ تصویب شده است، عنوان کرد: در این قانون صراحتا اشاره شده است که اسناد غیرمنقول باید سند رسمی داشته باشند.وی با اشاره به این که ثبت املاک غیر منقول در کشور امری الزامی است، اظهار داشت: حضور اسناد عادی و غیر رسمی حوزه املاک را با چالش های متعددی مواجه می کند.

محمود محمدی افزود: در حال حاضر بسیاری از بنگاه های املاک با تکیه بر اسناد عادی معامله می کنند.وی با بیان این که شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است، تصریح کرد: در اصل ۴ قانون اساسی تکلیف شده است که تمام قوانین کشور منطبق با شریعت اسلام تنظیم شوند. بازپرس ویژه دادگستری شهر ری ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) گفته اند که قوانین مصوب در ایام قبل از انقلاب اسلامی نیز می توانند توسط شورای نگهبان مورد تفسیر قرار بگیرند.

وی تاکید داشت: بر اساس نظر شورای نگهبان اسناد غیر رسمی و حتی شفاهی می توانند مورد ترتیب اثر قانونی قرار بگیرند.محمود محمدی با اشاره به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، توضیح داد: طبق این ماده دولت کسی را به عنوان مالک می شناسند که اسم آن شخص در دفتر املاک با نمره پلاک ثبتی ثبت شده است.وی با اشاره به قانون پیش فروش آپارتمان، خاطر نشان کرد: در هنگام پیش خرید و یا پیش فروش آپارتمان طرفین معامله باید نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.بازپرس ویژه دادگستری شهر ری اظهار داشت: شایسته است که شهروندان همیشه تمامی معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و حتما سند رسمی تهیه کنند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی علی بیت اللهی در ارتباط تلفنی با شبکه رادیویی گفت و گو با اشاره به این که بسیاری از قوانین فعلی کشور در حوزه ثبت اسناد عملکرد موفقی نداشته اند، گفت: امروزه افراد با تصرف های عمدی و غیر عمدی و ایجاد حوادثی مانند آتش سوزی و غیره از دایره صیانت املاک خصوصی و دولتی سرباز می زنند.وی با اشاره به موضوع ابهام قانونی، تصریح کرد: در برخی از مواقع مشکلات حقوقی مربوط به اسناد و املاک از ابهام های موجود در قانون ریشه می گیرند.

رئیس مرکز خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زمین های نزدیک به شهرهای بزرگ کشور، توضیح داد: کاربری های موجود در زمین های نزدیک به شهرهای بزرگ ارزش ملک را افزایش می دهد و فضای فعالیت را برای افراد سودجود فراهم می کند.  بیت اللهی افزود: بسیاری از افراد سودجود در کمین هستند که با گسترش شهر، زمین های واقع در اطراف شهر روز به روز گران تر شود.

منبع:رادیو گفتگو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: