هدف‌گیری صحیح در بهینه‌سازی و جایگزینی مصرف بنزین

مصرف بنزین

بنزین در کشور ایران به مصارف مختلفی می‌رسد.دراین‌بین مصارف خدماتی که برای تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت‌ها، کامیونت‌ها و پیک‌های موتوری برآورد می‌شود، معادل نیمی از مصرف بنزین می‌باشد. ا

به گزارش عیارآنلاین، بنزین در کشور ایران به مصارف مختلفی می‌رسد. از مصرف ۸۸ میلیون لیتری در سال ۱۳۹۷، ۵۳.۵ میلیون لیتر به مصرف خودروهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی، ۱۸.۶ میلیون لیتر به مصرف وانت‌ها، ۶.۶ میلیون لیتر به مصرف تاکسی‌ها، ۵ میلیون لیتر به مصرف موتورسیکلت‌ها و ۳.۸ میلیون لیتر به مصرف کامیون و کامیونت‌ها رسیده است. در این‌بین مصارف خدماتی که برای تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت‌ها، کامیونت‌ها و پیک‌های موتوری برآورد می‌شود، معادل نیمی از مصرف بنزین می‌باشد. این در حالی است که تعداد تاکسی‌های سنتی ۴۶۰ هزار دستگاه، تعداد وانت‌های بنزین‌سوز ۲.۴ میلیون دستگاه و تعداد کامیون و کامیونت‌های بنزین‌سوز ۲۴۰ هزار دستگاه است.

تعداد تاکسی‌های اینترنتی فعال نیز کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. ازاین‌بین، ۶۱% تاکسی‌ها، ۴۰% وانت‌های بنزین‌سوز و ۷۷% کامیون و کامیونت‌های بنزین‎سوز از سوخت CNG نیز بهره می‌برند و دوگانه‌سوز هستند. تعداد خودروهای فعال دوگانه‌سوز در میان تاکسی‌های اینترنتی نیز معادل ۳۵% فرض می‌شود. لذا در میان خودروهایی که تقریباً نیمی از مصرف بنزین کشور را دارند، تنها ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه دوگانه‌سوز نیستند.

خودروهای دوگانه‌سوز هم از بنزین و هم از CNG استفاده می‌کنند.مصرف CNG تاکسی‌های سنتی که ۶۱% دوگانه‌سوز هستند برابر ۳.۱ میلیون مترمکعب در روز است.مصرف CNG وانت‌های بنزینی که ۴۰% دوگانه‌سوز هستند برابر ۸.۶ میلیون مترمکعب در روز است.مصرف CNG کامیون و کامیونت‌های بنزین‎سوز که ۷۷% دوگانه‌سوز هستند برابر ۲.۴ میلیون مترمکعب در روز است.مصرف CNG تاکسی‌های اینترنتی که ۳۵% دوگانه‌سوز هستند برابر ۲ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

با استفاده از نسبت تناسب میان خودروهای تک‌سوختی و دوگانه‌سوز می‌توان گفت:
با دوگانه‌سوز شدن همه تاکسی‌های سنتی، مصرف CNG این بخش با افزایش ۱.۹ میلیون مترمکعبی به ۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.با دوگانه‌سوز شدن همه وانت‌های بنزینی، مصرف CNG این بخش با افزایش ۱۲.۹ میلیون مترمکعبی به ۲۱.۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.با دوگانه‌سوز شدن همه کامیون و کامیونت‌های بنزین‎سوز، مصرف CNG این بخش با افزایش ۰.۷ میلیون مترمکعبی به ۳.۱ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.با دوگانه‌سوز شدن همه تاکسی‌های اینترنتی، مصرف CNG این بخش با افزایش ۳.۷ میلیون مترمکعبی به ۵.۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

لذا در کل می‌توان گفت که با دوگانه‌سوز کردن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه از خودروهای خدماتی که هنوز دوگانه‌سوز نشده‌اند، حدود ۱۹ میلیون مترمکعب CNG جایگزین بنزین خواهد شد و مصرف بنزین از ۹۵ میلیون لیتر فعلی به ۷۶ میلیون لیتر خواهد رسید. این صرفه‌جویی به میزان ۳.۵ میلیارد دلار از محل صادرات بنزین برای دولت عایدی دارد که جایگزین درآمد صادرات ۱۶۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد شد و کسری بودجه را از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد دلار خواهد رساند و اثرات تورمی این کسری بودجه را خنثی خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: