سید احسان حسینی در گفتگو با رادیو اقتصاد مطرح کرد:

مشاغل پردرآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق آمار بخش مشاغل و افراد در ۳۶ درصد از مجموع GDP کشور سهم دارند و باید به همین میزان نیزدر بحث درآمدهای مالیاتی سهیم باشند درحالیکه تنها شش درصد سهم دارند و با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه میشویم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

به گزارش عیارآنلاین، سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: «درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای اساسی جبران کسری بودجه دولت است.
مالیات از حیث درآمدی به سه بخش «شرکت ها»، «مشاغل و افراد» و «حقوق و دستمزد» تقسیم می شود».

وی همچنین اظهارداشت: «طبق آمار بخش مشاغل و افراد در ۳۶ درصد از مجموع GDP کشور سهم دارند و باید به همین میزان نیزدر بحث درآمدهای مالیاتی سهیم باشند درحالیکه تنها شش درصد سهم دارند و با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه میشویم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند».

حسینی افزود: «دهک‌های پائین جامعه بصورت تمام و کمال مالیات خود را پرداخت اما برخی از مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن فروشان و … به دلیل نبود شفافیت در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند».

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: «ایراد اساسی کار مربوط به شیوه اخذ مالیات است که باید این روش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هم اکنون دریافت مالیات در بخش حقوق و دستمزد بصورت سیستمی اما در بخش مشاغل و افراد بصورت سنتی و ممیز محور انجام می‌شود که کم اظهاری، زد و بند، فساد و غیره در این حوزه بسیار زیاد است».

وی افزود: «بودجه سال جاری کشور با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بسته شده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد باید از محل فروش نفت خام تامین شود. صادرات نفت کشور با توجه با اعمال تحریم ها و فشارهای بین المللی به زیر سیصد هزار بشکه در روز رسیده و بدون شک درآمد مورد نظر از محل فروش نفت حاصل نخواهد شد و بودجه با کسری مواجه می شود«».

حسینی در پایان تصریح کرد: «دولت برای تامین کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی راهکارهای چهارگانه ای همچون خصوصی سازی، فروش اوراق اسلامی، برداشت از صندوق توسعه ملی و استفاده از تنخواه ارائه داده است. بطورکلی با نگاهی به این راهکارها باید گفت پیشنهادهای دولت از چاله درآمدن و به چاه افتادن است چون پایدار، اصولی و منطقی نیست».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: