می‌خواهند با کاهش ظرفیت دانشجوی پزشکی «انحصار» را حفظ کنند

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: می‌خواهند با کاهش ظرفیت دانشجویان پزشکی به ویژه در حوزه تخصصی، انحصار را حفظ کنند؛ درحالی که جامعه به شدت به این افزایش نیاز دارد و در بسیاری استان‌ها پزشک متخصص نداریم.

به گزارش عیارآنلاین،اصغر دالوندی، رئیس سازمان نظام پرستاری ، درباره «افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی»، اظهار داشت: معتقدم اکنون شاید بیش از یک و نیم میلیون نفر از فرزندان این مملکت را به خاطر نگاه کالایی کردن پزشکی اسیر کرده‌اند و این رشته را قداست دادند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد ظرفیت سایر رشته‌ها خالی است، ادامه داد: چرا نباید اجازه دهیم ظرفیت افزایش پیدا کند و این همه جمعیت را اسیر ۳ و ۴ رشته کنیم؛ راه این است که درِ دانشکده‌های پزشکی را به روی مردم باز کنیم و این فضا شکسته شود.

رئیس سازمان نظام پرستاری افزود: معتقدم باید کنکور از جامعه برداشته شود و رشته پزشکی نیز مانند همه رشته‌های دیگر برای خود دانشکده داشته و دانشجو به اندازه نیاز خود پذیرش کند.

دالوندی متذکر شد: دوستان می‌خواهند با کاهش ظرفیت پزشکی به ویژه در حوزه تخصصی، انحصار را حفظ کنند؛ در حالی که جامعه به شدت به این افزایش نیاز دارد و در بسیاری استان‌ها پزشک متخصص نداریم.

وی با اشاره به شاخص ‌های دنیا در حوزه پزشکی، ابراز داشت:‌‌ بهترین شاخص‌ها نسبت پزشک به پرستار، به تخت و نسبت به جمعیت است.

رئیس سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: ما در کل، ۱۰۰ هزار پزشک و ۲۰ هزار متخصص داریم و تصورم این است که این میزان می‌تواند تا سه برابر افزایش پیدا کند.

منبع:فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: