۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۳
سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

سردفتران موظف به ثبت اثر انگشت برای صدور سند هستند

اسماعیلی در پاسخ به عیارآنلاین گفت:« سردفتران همانند گذشته موظفند که برای صدور هر سند رسمی، اثر انگشت خود را ثبت کنند و تا کنون خبری مبنی بر تغییر این قائده به تصویب نرسیده است».

به گزارش عیارآنلاین، از اقدامات مثبت سازمان ثبت در زمان آقای توئسرکانی، ریاست سابق این سازمان، ملزم کردن سردفتران برای صدور هر سند رسمی به ثبت اثر انگشت  بود. این کار از صدور اسناد جعلی جلوگیری و همچنین سردفتران را ملزم به حضور در دفاتر می‌کرد. با این حال اخباری به گوش می‌رسد که این قانون به روال سابق خود در حال بازگشت بوده و سردفتران دیگر نیازی به ثبت اثر انگشت خود ندارند.

در همین راستا اسماعیلی در پاسخ به صحت این خبر به پایگاه خبری-تحلیلی عیاآنلاین گفت:« سردفتران همانند گذشته موظفند که برای صدور هر سند رسمی، اثر انگشت خود را ثبت کنند و تاکنون خبری مبنی بر تغییر این قائده به تصویب نرسیده است».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: