۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۹

جای خالی ایران در بین بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان

با وجود اینکه ایران دومین دارنده ذخایر و سومین تولیدکننده گاز دنیا است؛ تنها یک درصد از تجارت گاز را در اختیار دارد. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید بتواند ۸ تا ۱۰ درصد تجارت گاز جهان را به دست آورد.

به گزارش عیارآنلاین، با وجود اینکه ایران دومین دارنده ذخایر و سومین تولیدکننده گاز دنیا است؛ تنها یک درصد از تجارت گاز را در اختیار دارد. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید بتواند ۸ تا ۱۰ درصد تجارت گاز جهان را به دست آورد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: