مسکن مشارکتی، آدرس انحرافی افزایش عرضه+ویدئو

برنامه وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از شیوه مشارکتی با انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است زیرا با توجه به سهم بالای انبوه سازان، امکان احتکار و عدم عرضه این واحدها به گروه های هدف وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه وزارت راه‌ و شهرسازی برای استفاده از شیوه مشارکتی با انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده‌است. زیرا با توجه به سهم بالای انبوه‌سازان، امکان احتکار و عدم عرضه این واحدها به گروه‌های هدف وجود دارد.

یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن کمبود تولید آن در برابر نیاز موجود بوده است. بعد از رکود چندساله در تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی اقدام به زمینه سازی برای تولید و عرضه مسکن نموده است. اما روشی که برای تولید بخش قابل توجهی از این واحدها در نظر گرفته شده، شیوه مشارکتی است. در این شیوه زمین و پروانه ساخت توسط دولت و ساخت پروژه‌ها توسط انبوه‌سازان انجام می‌شود. در نهایت هریک سهم خود را بر می‌دارند.

این شیوه با انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. زیرا با توجه به سهم بالای انبوه‌سازان، امکان احتکار و عدم عرضه این واحدها به گروه‌های هدف وجود دارد.

لازم به ذکر است یکی از شیوه‌های جایگزین استفاده از مدل مسکن ویژه است. در این تجربه، متقاضیان هزینه ساخت را به انبوه‌ساز پرداخت می‌کند. سپس نسب به پرداخت هزینه زمین بعد از تحویل گرفتن واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: