وزارت کشاورزی آلمان حامی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای جدید

وزارت غذا و کشاورزی آلمان با تدوین برنامه ای برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی قصد دارد بازارهای جدیدی را به روی صادرکنندگان این کشور باز کند.

به گزارش عیارآنلاین، وزارت غذا و کشاورزی آلمان با تلاش‌های خود برای باز کردن بازارهای جدید در خارج از کشور، برنامه‌ای را جهت حمایت از بخش تولید غذا و کشاورزی آلمان شروع کرده است. این برنامه مدام در حال تصحیح و مطابقت با نیازهای فعلی است. برنامه حمایت از صادرات محصولات کشاورزی به منظور باز کردن و پرورش بازارهای موفق آینده طراحی شده است که هدف آن کمک به گسترش تعداد شرکت های صادر کننده و بهبود رقابت آنها در بازارهای خارجی است.

اقدامات برنامه حمایت از صادرات کشاورزی به شرکت‌ها در آماده سازی و ورود به بازارهای جدید و مدیریت بازارهای موجود کمک می‌کند. این اقدامات عبارت اند از: ارائه کامل اطلاعات بازار، سازماندهی سفرهای تحقیقی در مورد واقعیت بازار، سفرهای تجاری و سفرهای چندگانه و برنامه توسعه نمایشگاه تجارت خارجی وزارت غذا و کشاورزی فدرال آلمان و دوره های آموزشی و سمینارها.

تبلیغ، مطالعه و آموزش در حوزه بازار، بخشی از برنامه حمایت از صادرات

این دسته اقدامات متنوع هستند و در برخی موارد ممکن است بر روی واحدهای پیشین اجرا شوند. اقداماتی که در این راستا در آلمان انجام می‌شوند عبارت اند از:

۱ -انجام مطالعات تولید و بازار

۲- آموزش مناسب کارکنان شرکت‌های علاقه مند

۳- شناسایی و تماس با شرکت‌کنندگان بالقوه در برنامه‌های حمایتی

۴- راه‌اندازی و گسترش پایگاه داده‌ها و پورتال‌های اینترنتی

در خارج از کشور نیز این اقدامات عبارت اند از:

۱- سفرهایی برای یافتن واقعیت بازار

۲- سفرهای تجاری

۳- اقدامات تبلیغاتی برای تحکیم و رشد بازارها ( به عنوان مثال پیشنهاد فروش ویژه یا انجام رویدادهای تجاری با همکاری نهادهای آلمانی خارج از کشور مانند سفارتخانه ها)

۴- تهیه طیفی از مطالب چاپی و اینترنتی

به علاوه این امکان وجود دارد که برای گروه‌های تکثیرکننده، خریداران و کارکنان بخش دولتی برای سفر به آلمان سرمایه گذاری شود. دوره های آموزشی خارج از کشور و کنفرانسهای تخصصی یا جلساتی که تبادل و ارتباط اطلاعات فنی و مهارتها را ترویج میکنند نیز میتوانند تامین مالی شوند و تا ۵۰ درصد کل هزینه ها واجدشرایط بازپرداخت هستند. دفتر غذا و کشاورزی به عنوان آغازگر پروژه، به نمایندگی از طرف وزارت غذا و کشاورزی عمل خواهد کرد. دفتر غذا و کشاورزی از متقاضیان حمایت و به آنها توصیه‌هایی می‌کند. به علاوه تصمیمات را آماده و متقاضی را در طول اجرای اقدامات همراهی می‌کند.

مرجع خبر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: