۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵

وزارت کشاورزی آلمان حامی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای جدید

وزارت غذا و کشاورزی آلمان با تدوین برنامه ای برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی قصد دارد بازارهای جدیدی را به روی صادرکنندگان این کشور باز کند.

به گزارش عیارآنلاین، به  نقل از سایت وزارت کشاورزی آلمان، وزارت غذا و کشاورزی این کشور با تلاشهای خود برای باز کردن بازارهای جدید در خارج از کشور، برنامه‌ای را جهت حمایت از بخش تولید غذا و کشاورزی آلمان شروع کرده است. این برنامه مدام در حال تصحیح و مطابقت با نیازهای فعلی است. برنامه حمایت از صادرات محصولات کشاورزی به منظور باز کردن و پرورش بازارهای موفق آینده طراحی شده است که هدف آن کمک به گسترش تعداد شرکت های صادر کننده و بهبود رقابت آنها در بازارهای خارجی است. اقدامات برنامه حمایت از صادرات کشاورزی، به شرکتها در آماده سازی و ورود به بازارهای جدید و مدیریت بازارهای موجود کمک میکند. این اقدامات عبارت اند از: ارائه کامل اطلاعات بازار، سازماندهی سفرهای تحقیقی در مورد واقعیت بازار، سفرهای تجاری و سفرهای چندگانه و برنامه توسعه نمایشگاه تجارت خارجی وزارت غذا و کشاورزی فدرال آلمان و دوره های آموزشی و سمینارها می باشند.

تبلیغ، مطالعه و آموزش در حوزه بازار، بخشی از برنامه حمایت از صادرات

اقدامات متنوع هستند و در برخی موارد ممکن است بر روی واحدهای پیشین اجرا شوند اقداماتی که در آلمان انجام میشوند عبارت اند از:

۱ -انجام مطالعات تولید و بازار

۲- آموزش مناسب کارکنان شرکتهای علاقه مند

۳- شناسایی و تماس با شرکت کنندگان بالقوه در برنامه های حمایتی

۴- راه اندازی و گسترش پایگاه داده ها و پورتال های اینترنتی

در خارج از کشور این اقدامات عبارت اند از:

۱- سفرهایی برای یافتن واقعیت بازار

۲- سفرهای تجاری

۳- اقدامات تبلیغاتی برای تحکیم و رشد بازارها ( به عنوان مثال پیشنهاد فروش ویژه یا انجام رویدادهای تجاری با همکاری نهادهای آلمانی خارج از کشور مانند سفارتخانه ها)

۴- تهیه طیفی از مطالب چاپی و اینترنتی

به علاوه این امکان وجود دارد که برای گروهای تکثیرکننده، خریداران و کارکنان بخش دولتی برای سفر به آلمان سرمایه گذاری شود. دوره های آموزشی خارج از کشور و کنفرانسهای تخصصی یا جلساتی که تبادل و ارتباط اطلاعات فنی و مهارتها را ترویج میکنند نیز میتوانند تامین مالی شوند و تا ۵۰ درصد کل هزینه ها واجدشرایط بازپرداخت هستند. دفتر غذا و کشاورزی به عنوان آغازگر پروژه، به نمایندگی از طرف وزارت غذا و کشاورزی عمل خواهد کرد. دفتر غذا و کشاورزی از متقاضیان حمایت و به آنها توصیه هایی میکند به علاوه تصمیمات را آماده و متقاضی را در طول اجرای اقدامات همراهی میکند.

مرجع خبر:

https://www.bmel.de/EN/Agriculture/Market-Trade-Export/_Texte/Exportfoerderprogramm.html?nn=529300

 

 

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: