۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۴
سخنگوی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

بانک‌ها کد رهگیری را در گواهینامه‌های عدم پرداخت چک برگشتی ثبت نمی‌کنند

اسماعیلی گفت: لازمه اجرای این قانون این است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌نامه های عدم پرداخت بانک درج شود؛ اما سامانه بانکی هنوز ناقض است و در برخی از بانک‌ها هنوز این کار انجام نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری این هفته  در پاسخ به اینکه قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای آموزش کارکنان و قضات خود و اجرای هرچه سریع تر این قانون دارد، گفت: لازمه اجرای این قانون این است که کدرهگیری یکتا در گواهی نامه های عدم پرداخت بانک درج شود، اما سامانه بانکی هنوز ناقض است و در برخی از بانک ها هنوز این کار انجام نمیشود. مادامی که این کدرهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت درج نشود امکان صدور اجرائیه وجود ندارد. نکته دیگر این است که بانک‌ها موارد دیگری از جمله انسداد حساب‌ها را نیز طبق این قانون، باید انجام بدهند.

سخنگو قوه قضائیه ادامه داد: ما به عنوان بخشی از دستگاه قضا، از اصلاحات قانون چک استقبال کردیم و اصلاحات قانون چک را اصلاحات مفیدی میدانیم گرچه معتقدیم بهتر از این هم میشد این قانون اصلاح شود. با تهیه سامانه ها و سازوکارهای اجرایی، قطعا این قانون مربوطه هم در بانک ها هم در اجرای ثبت و هم در مراجع قضایی به نحو کامل اجرا خواهد شد. این قانون ابلاغ شده است اما این نارسایی ها گاها مشکلاتی را به وجود می آورد. ما حامی اجرای دقیق این قانون در همه بخش ها هستیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: