۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۹
اولین شماره از مجموعه «صفرتاصد» پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین منتشر شد:

تالار شیشه‌ای،شاهراه صادرات طلای سیاه+ دانلود

نخستین عنوان از مجموعه گزارش‌های «صفرتاصد» پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با عنوان «تالار شیشه‌ای،شاهراه صادرات طلای سیاه» منتشر شد. در این اثر طرح «عرضه نفت خام در بورس» به عنوان راه‌حل ضد تحریم صادرات نفت خام، مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین،طرح عرضه نفت خام در بورس و استفاده از ظرفیت خریداران خصوصی در صادرات نفت خام در سال‌های اخیر به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر فروش نفت خام در زمان تحریم از سوی مسئولین دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر کارشناسان معرفی شده است. اجرای موفق این طرح در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ سبب شد تا در بهمن‌ماه ۹۷ این طرح ذیل قانون بودجه عمومی سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با بررسی ابعاد برجسته این طرح به خصوص ساختار ضد تحریمی آن موضوع طرح عرضه نفت خام در بورس را در قالب گزارش صفرتاصد با عنوان «تالار شیشه‌ای، شاهراه صادرات» تولید کرده است.

معرفی کتابچه صفرتاصد عرضه نفت خام در بورس

این کتابچه با عنوان «تالار شیشه‌ای،شاهراه صادرات طلای سیاه» در پنج بخش به بررسی ابعاد مختلف طرح عرضه نفت خام در بورس می‌پردازد. در بخش نخست، ریشه‌های تحریم پذیری نفت ایران و علل شکل گیری طرح مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم این کتابچه، شرح مختصری از تاریخچه عرضه نفت خام و سایر محصولات پایه در بورس و علل شکست عرضه‌ها طی دهه اخیر  و سرانجام شکل گیری و موفقیت عرضه نفت خام در سال ۹۷ بیان می‌شود. در بخش سوم طرح عرضه نفت خام در بورس به شکل موشکفانه تری مورد بررسی قرار گرفته و جنبه‌های گوناگون این طرح از جمله علل تحریم‌ناپذیر بودن آن، ویژگی‌های مثبت اقتصادی و شرحی از فرآیند عرضه نفت در بورس بیان می‌شود. در دو بخش پایانی این کتابچه به ترتیب واکنش‌های گوناگون به این طرح و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شده است.

کتابچه صفرتاصد طرح عرضه نفت خام در بورس:«تالار شیشه‌ای،شاهراه صادرات طلای سیاه» +دانلود PDF

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: