بسیج دانشجویی دانشگاه علامه برگزار می‌کند

نشست اشتغال‌زایی و انحصارات صنفی

آنلاین ساعت ۱۱:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارت صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن شماره ۳ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه توسط بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.

به گزارش عیارآنلاین، ساعت ۱۱:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارت صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن شماره ۳ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه توسط بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.

***

بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه روز سه شنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارات صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند.

هدف از این نشست بررسی موانع اشتغال جوانان و انحصارات موجود در بازار ارائه خدمات است. از اهداف دیگر این نشست بررسی نهاد صنفی کانون وکلا و تأثیر آن بر اقتصاد و بازار خدمات حقوقی است.

سخنرانان این نشست دانشجویی، آقایان حسن نوروزی، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی سعدوندی استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ هستند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است.[۱] ازیک‌طرف بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان بیکار هستند۲ و از این جمع طبق گزارش طرح آمارگیری نیروی کار سال۹۶ مرکز آمار ایران حدود ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان حقوقی با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند۳.

از طرف دیگر وضع بازار خدمات حقوقی در کشور اوضاع مساعدی ندارد و طبق گفته‌ی شهبازی نیا رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون دادگستری ایران)، «حدود ۱۰ درصد پرونده‌های دادگستری از وکیل استفاده می‌شود».۴ حق‌الوکاله‌های بالا و کیفیت پایین خدمات ارائه‌شده توسط وکلا، عامل اصلی بی‌رغبتی مردم جامعه درگرفتن وکیل است.

این اظهارات و آمار نشان از به بن‌بست رسیدن بازار وکالت در ایران دارد که حتی در این خصوص حسن نوروزی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تائید این موضوع علت آن را این‌گونه بیان کرد:

«بن‌بست موجود در بازار وکالت، از قدرت استبدادی کانون وکلا نشأت می‌گیرد». این در حالی است که طرحی تحت عنوان آموزش و پذیرش وکالت طرح برای اصلاح وضع بازار خدمات حقوقی با راهکار افزایش وکیل بیش از یک سال در مجلس در حال بررسی است؛ اما اخباری از این طرح به گوش نمی‌رسد.

امید می‌رود که نشست‌های دانشجویی بیشتر به این معضل بازار خدمات حقوقی بپردازند تا با روشنگری مباحث این حوزه، گشایشی در این زمینه حاصل شود و طرح مذکور که در راستای منافع مردم است به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

 

[۱] https://www.isna.ir/news/98012409878/

https://www.tabnak.ir/fa/news/867194/۲

۳ طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۶

۴ http://www.irna.ir/fa/News/82911470

۵ https://snn.ir/fa/news/755544/

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: