۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰

آلمان علاوه بر بودجه مشترک اتحادیه اروپا، با بودجه ملی نیز از کشاورزان حمایت می‌کند

آلمان با استفاده از بودجه حاصل از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا و منابع داخلی از کشاورزان و توسعه روستایی حمایت می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سایت وزارت کشاورزی آلمان، اصلاحات سیاست مشترک کشاورزی که در دسامبر ۲۰۱۳ به تصویب رسیده است، بخش کشاورزی اروپا را سبزتر و پایدارتر خواهد ساخت و پایه و اساس قابل‌اعتماد و پایداری برای سال‌های آینده فراهم خواهد کرد. بودجه‌هایی که از طریق سیاست مشترک کشاورزی در دسترس قرار می‌گیرند هم از کشاورزان و هم از مناطق روستایی حمایت می‌کنند. مجموع بودجه سالانه که حدود ۶.۲ میلیارد یورو از منابع عمومی است؛ طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ جهت حمایت از کشاورزی آلمان در دسترس خواهد بود.

یارانه‌های مستقیم حمایتی چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

کمک‌های دولتی چندین هدف را دنبال می‌کنند که اولین آن اطمینان از ارائه خدمات متنوع به جامعه است که توسط بخش کشاورزی تأمین می‌شوند. کشاورزان مسئولیت سنگینی جهت اطمینان از حفظ زمین‌های آباد شده و تأمین غذای باکیفیت بالا برای افراد جامعه را بر عهده دارند. آن‌ها بافت و ساختار اجتماعی در روستاها را شکل می‌دهند و فرصت‌های شغلی و درآمد در مناطق روستایی را ایجاد می‌کنند.

دومین هدف از کمک‌های دولتی، جبران این واقعیت است که کشاورزان اروپایی باید استانداردهای بسیار بالاتری را نسبت به همکارانشان در دیگر نقاط جهان به‌ویژه در حوزه‌های حفاظت از محیط‌زیست، حیوانات و مصرف‌کنندگان، رعایت کنند. این استانداردهای بالاتر در بسیاری از موارد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و ممکن است یک رقابت نامطلوب و همراه با ضرر و زیان را در بازار جهانی باعث شوند. بنابراین حمایت‌ها به دنبال جبران این ضرر و زیان‌ها هستند و تولید محصول با ایمنی و کیفیت بالا را تضمین می‌کنند.

سومین هدف این است که پرداخت یارانه‌های مستقیم حمایتی به حفظ و ثبات درآمد کشاورزان از طریق کاهش تأثیر نوسانات قیمتی برای محصولات کشاورزی که در برخی موارد ممکن است شدید باشند، کمک می‌کنند.

یارانه‌های حمایتی آلمان با چه عناوینی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند؟

پس از اصلاح سیاست‌های مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا و معرفی فرآیند سبز کردن محیط زندگی (Greening) اقدامات زیست‌محیطی، نقش بیشتری را ایفا خواهند کرد. چهار بلوک از ساختمان ستون اول کمک‌های مالی از سال ۲۰۱۵ به بعد در آلمان شروع‌شده است عبارت‌اند از:

۱-حق بیمه پایه‌ای: درنتیجه تخصیص مجدد بودجه اتحادیه اروپا به نفع کشورهای جدید عضو این اتحادیه ، بودجه اختصاص‌یافته به آلمان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ کمی کاهش خواهد یافت. در همین زمان حق بیمه‌ای که همواره از منطقه‌ای به منطقه دیگر در آلمان متغیر و طیفی از ۱۵۴ تا ۱۹۱ یورو در هکتار بوده است در سال ۲۰۱۹ یکسان و در حدود ۱۷۵ یورو در هکتار خواهد شد.

۲- خدمات زیست‌محیطی: حدود ۸۵ یورو در هر هکتار برای خدمات زیست‌محیطی خاص اعطا می‌شود. این خدمات سه اقدام زیر را پوشش می‌دهد:

حفظ مناطق مرتعی دائمی ( علفزارها و چراگاه‌ها)، تنوع در کشت محصول بر روی زمین‌های مزروعی، ایجاد مناطق متمرکز اکولوژیکی بر روی ۵ درصد از زمین‌های زراعی ( به‌عنوان‌مثال مناطق جداشده ، تراس‌ها، نوارهای حائل، پرچین‌ها و حصارها، حصارهای مرزی یا ردیف‌های درخت).

۳- مکمل برای مزارع کوچک و متوسط: همه مزارع ۵۰ یورو در هکتار برای ۳۰ هکتار اولیه و ۳۰ یورو در هکتار برای ۱۶ هکتار اضافی بعدی دریافت می‌کنند. بنابراین مزارع کوچک و متوسط بالای ۹۰ هکتار در موقعیت بسیار بهتری قرار می‌گیرند.

۴- حمایت بیشتر برای کشاورزان جوان: از سال ۲۰۱۵ کشاورزان جوان زیر ۴۰ سال در صورت درخواست، کمک بیشتری دریافت خواهند کرد. ۴۴ یورو در هر هکتار برای حداکثر ۵ سال و ۹۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی.

حمایت از توسعه روستایی یکی از اهداف اصلی سیاست مشترک کشاورزی

علاوه بر حمایت از کشاورزان از طریق یارانه‌های مستقیم تحت اولین ستون، دومین هدف اصلی سیاست مشترک کشاورزی، ساختن آینده‌ای جذاب و روشن برای جامعه روستایی است. ابزار اصلی حمایت از اجرای اولویت‌های اتحادیه اروپا برای توسعه مناطق روستایی، صندوق توسعه کشاورزی روستایی اروپا (EAFRD) است. اولویت‌های حمایت از توسعه روستایی اهداف استراتژیک بلندمدتی چون سطح بالایی از رقابت در بخش کشاورزی، مدیریت پایدار امن منابع طبیعی و حمایت از قدرت اقتصادی در مناطق روستایی را دنبال می‌کنند.

اولویت اول تمرکز بر روی بخش کشاورزی است که اقدامات داوطلبانه کشاورزی- محیط زیستی – آب و هوایی را در برمی‌گیرد. به‌عنوان‌مثال کشورهای عضو ملزم به استفاده از حداقل ۳۰درصد از کمک‌های اتحادیه اروپا که به آن‌ها تحت ستون دوم اختصاص داده‌شده است جهت اقدامات گسترشی، کشاورزی ارگانیک و حمایت از مناطقی که با محدودیت‌های طبیعی مواجه‌اند، هستند.

دومین حوزه مهم و با اولویت، تقویت شرکت‌های کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همچنین در نظارت بر حومه شهر و فروشگاه‌های مزرعه است. سومین حوزه، از توسعه اقتصادی در مناطق روستایی و پروژه‌های محلی توسعه روستا حمایت می‌کند تا مناطق روستایی جذاب و پایدار و روستاهایی با چشم‌انداز آینده‌ای بهتر ایجاد شوند.

سطح چهارم اولویت‌ها یک استراتژی توسعه منطقه‌ای را تنظیم و مشارکت شهروندان زیادی را تقویت می‌کند؛ به‌این‌ترتیب یک منطقه ویژه باارزش افزوده را برای حمایت از توسعه روستایی ایجاد می‌کند.

آلمان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ حدود ۱.۳۵ میلیارد یورو از طریق صندوق توسعه کشاورزی روستایی اروپا در اختیار دارد که باید با کمک‌های مالی بیشتری که توسط دولت فدرال، ایالت‌ها و شهرداری‌ها تأمین می‌شود، تجمیع شود. دولت فدرال سالانه حدود ۶۰۰ میلیون یورو جهت اقدامات توسعه‌ای از طریق کار مشترک برای بهبود ساختارهای کشاورزی و حفاظت ساحلی کمک می‌کند که این اقدامات تا حد زیادی به‌واسطه برنامه‌های حمایتی صندوق توسعه کشاورزی روستایی اروپا در ایالت‌ها اجرا می‌شوند.

مرجع خبر:

https://www.bmel.de/EN/Agriculture/EU-AgriculturalPolicy/_Texte/GAP-Reform-Entwicklung.html;jsessionid=8434D08FB494254DB5F368CD6F97DC9E.2_cid376

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: