فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

در تلاشیم بودجه معاونت علمی و ستاد نانو افزایش یابد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص کاهش ۳۷ درصدی بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۹۸ گفت: در تلاش هستیم بودجه معاونت علمی و نهادهای زیر مجموعه آن از قبیل ستاد نانو افزایش یابد. کمیسیون تلفیق به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۷ طبق بررسی‌ها معادل ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که در بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، کاهش بودجه این ستاد را به عنوان یکی از بخش‌های پیشران کشور غیرمنطقی، شوک آور و تبعات آن را باعث نومیدی در سایر بخش‌های علمی کشور دانست.

در همین راستا، محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفتگویی با عیارآنلاین، درخصوص کاهش ۳۷ درصدی بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۹۸ داشته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت زیادی دارد. ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۹۸ منابع مالی محدودی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم بودجه معاونت علمی و نهادهای زیر مجموعه آن از قبیل ستاد نانو افزایش یابد. کمیسیون تلفیق به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

فرهنگی در پایان تصریح کرد: امیدواریم سایر نماینده‌های مجلس هم به این موضوع توجه داشته باشند. نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه و پیشرفت علمی کشور بسیار زیاد است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: