۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰
یارانه‌های کشاورزی انگلیس به جیب سعودی‌ها می‌رود!

حمایت گسترده دولت انگلیس از کشاورزان دارای زمین‌های بزرگ

پرداخت عمده یارانه کشاورزی به زمین‌داران بزرگ انگلیسی باعث اعتراضاتی به دولت این کشور شده است. سازمان صلح سبز می‌گوید که از ۱۰۰ دریافت‌کننده بالاترین یارانه کشاورزی، ۱۶ مزرعه‌دار در لیست ثروتمندترین افراد سال ۲۱۰۶ انگلیس هستند که مجموعاً ۱۳.۴ میلیون پوند یارانه دریافت کرده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، سایت کمیسیون اروپا در تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ توسط گروه صلح سبز بر روی ۱۰۰ دریافت‌کننده بالاتر یارانه‌های دولتی اتحادیه اروپا برای کشاورزی در انگلستان انجام شد مشخص گردید که از هر ۵ شرکت کشاورزی حداقل یک شرکت متعلق به یکی از اعضای خاندان اشرافی من‌جمله خاندان آل صعود بوده یا اینکه یک از  افرادی از این خاندان بر آن نظارت داشته‌اند، که ازجمله آن‌ها می‌توان به ملکه این کشور و همچنین مخترع میلیاردر معروف، جیمز دایسون که برای برگزیت مبارزه می‌کرد؛ اشاره کرد.

دولت انگلیس می‌توانست زمین‌داران ثروتمند شامل اشراف و صاحب مزرعه اسب مسابقه‌ای سعودی­ها را که صدها هزار پوند از محل بودجه سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند متوقف کند.

تضعیف اصلاحات اساسی پرداخت یارانه کشاورزی به ثروتمندان توسط انگلیس

سازمان صلح سبز اظهار داشته است که ۱۶ مزرعه‌دار از ۱۰۰ مزرعه‌دار دریافت‌کننده بالاترین کمک، در لیست ثروتمندان ۲۰۱۶ هستند و مجموعاً ۱۳.۴ میلیون پوند از یارانه‌های کشاورزی را دریافت می‌کنند. اما اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت که قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که پرداخت‌های اصلی  یارانه‌های حمایتی مشترک اتحادیه اروپا به زمین‌داران بزرگ را توسط ایجاد یک سقف پرداخت کاهش دهند.

منابع آگاه بروکسل میگویند که انگلیس نقش مهمی را در گروه کوچکی از اتحادیه اروپا که با این اقدام مخالف‌اند بازی می‌کند و درنتیجه بسته اصلاحات کلیدی سیاست مشترک کشاورزی اروپا در سال  ۲۰۱۴ حد بالایی از اجبار را شامل نمی‌شد اما یک سقف اختیاری را که می‌توانست در سطح ملی اعمال شود ، باز کرد.

چه کسانی در لیست دریافت‌کنندگان یارانه کشاورزی انگلیس هستند؟

یک مزرعه موم زنبورعسل که مالک آن دایسون است تقریباً ۱.۵ میلیون پوند و شاهزاده خالد عبدالله آل سعود مالک اسب مسابقه‌ای قهرمان فرانکل ۴۰۷هزار پوند برای مزرعه جودمونت یارانه دریافت کرده‌اند. همچنین مزرعه سندرینگهام متعلق به ملکه الیزابت ۵۵۷،۷ هزار پوند یارانه دریافت کرده است.

دولت انگلیس وعده داده است که یارانه‌های مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا را پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تا سال ۲۰۲۰ و زمان ارائه یک سیستم داخلی حفظ می‌کند. هانا مارتین از سازمان صلح سبز انگلستان دراین‌باره اظهار داشته: « برای دولت غیرقابل‌دفاع است که سیاست‌های کشاورزی‌ای را حفظ کند که به یک میلیاردر اجازه می‌دهد اسب‌های مسابقه‌ای را در زمین یارانه‌ای پرورش دهد که یارانه آن توسط مالیات‌دهندگان پرداخت شده است! واضح است که بعد از خروج ما از اتحادیه اروپا نمی‌توان یک رویکرد تجاری به یارانه‌های کشاورزی داشت. برخی از دریافت‌کنندگان یارانه‌ها کار بزرگی می‌کنند که به محیط‌زیست سود می‌رسانند اما دیگران ( این کار را انجام نمی‌دهند) و هیچ مفهومی ندارد که بزرگ‌ترین پرداخت‌های یارانه‌ای کشاورزی بین این دو تمایزی قائل نباشند.»

سخنگوی وزارت محیط‌زیست ، غذا و امور روستایی انگلیس نیز دراین‌باره گفت: « وزیر تأکید دارند که نیاز است کشاورزان و تیم وزارت او برای شکل دادن طرح‌های غذا ، کشاورزی و محیط‌زیست خارج از اتحادیه اروپا به پیش برد کار با صنعت ،جوامع روستایی و عموم مردم توجه کنند.»

******

 

لینک مرجع خبر:

https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/29/eu-farming-subsidies-uk-cap-ceiling-england

https://www.bbc.com/news/uk-politics-37493956

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: