تایباد و تربت‌جام؛ شهرستان‌های با پایین‌ترین میزان طلاق

برخلاف ادعای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آمار بالای طلاق و ناپایداری ازدواج‌ها درمناطق مرزی و کم‌برخوردار، شهرستان‌های مرزی تایباد و تربت‌جام با وجود ازدیاد ازدواج دختران در سنین ۱۰ الی ۱۹ سال، پایدارترین ازدواج‌ها و کم‌ترین میزان طلاق را در این سنین دارند.

به گزارش عیار‌ آنلاین، طبق سرشماری دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۵، نسبت ازدواج به طلاق دختران در شهرستان‌های مرزی تایباد و تربت‌جام حاکی از آن است که ازدواج در سنین پایین شرایط بهتری دارد، چرا که در بازه سنی زیر ۱۰ سال که طبق قانون ازدواج دختران در این سن جایز نیست، فقط ۱ نمونه ازدواج در شهرستان تربت‌جام انجام شده است و بنابراین بررسی نسبت ازدواج و طلاق در گروه سنی زیر ۱۰ سال دختران در دو شهرستان تایباد و تربت‌جام، محلی از اعراب ندارد.

در گروه سنی ۱۴- ۱۰ سال با وجود آمار ۱۶۰ ازدواج انجام شده دختران در شهرستان تایباد، ۱ نمونه طلاق گزارش شده است و در همین بازه سنی در شهرستان تربت‌جام با وجود ۳۶۸ ازدواج ثبت شده، تنها ۶ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

 بنابراین آمار طلاق کم‌تر از ۱ درصد برای بازه سنی ۱۴- ۱۰ سال در شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد، پایداری بیشتر ازدواج‌ها در این سنین را  اثبات می‌کند.

همچنین آمار ازدواج و طلاق دختران در رده سنی ۱۹- ۱۵‌ در سرشماری ۱۳۹۵ برای شهرستان تایباد، ۷۵۶ مورد ازدواج و ۳۰ نمونه طلاق را نشان می‌دهد. وضعیت همین گروه سنی در شهرستان تربت‌جام ۱۴۷۴ ازدواج و  ۱۱۵ طلاق برای دختران ثبت شده است. بر‌مبنای همین داده‌ها بیشترین ازدواج‌ها در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام در گروه سنی ۱۹- ۱۵‌سال برای دختران انجام شده‌ است.

شمار ازدواج و طلاق دختران رده سنی ۲۴- ۲۰‌سال برای شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام در سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۸۵ ازدواج و ۴۰ مورد طلاق در شهرستان تایباد و ۷۱۲ ازدواج و ۱۴۷ نمونه طلاق برای شهرستان تربت‌جام ثبت شده است.

طبق همین آمار در بازه سنی ۲۹- ۲۵ سال دختران، ۱۱۲ ازدواج و ۳۷ مورد طلاق برای شهرستان تایباد و ۲۹۲ ازدواج و ۱۰۸ طلاق برای شهرستان تربت‌جام به ثبت رسیده است.

همچنین در سرشماری ازدواج و طلاق دختران در سال ۱۳۹۵، در گروه سنی ۳۴- ۳۰‌‌ سال در شهرستان تایباد، ۳۹ نفر ازدواج و ۲۰ نفر طلاق گزارش شده است. در همین گروه سنی، شهرستان تربت‌جام ۱۵۷دختر ازدواج و ۸۳ دختر طلاق گرفته‌اند. بر‌اساس همین اطلاعات، ازدواج دختران ۳۴- ۳۰ ساله در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام، بیش از هر گروه سنی ناپایدار است.

آمارهای ازدواج و طلاق دختران در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌ دختران در سنین زیر ۲۰ سال انجام می‌شود و با افزایش سن دختران از فرصت‌های ازدواج آن‌ها کاسته می‌شود. به‌طوری‌که در سنین ۳۹- ۳۵ سال دختران، ۲۰ ازدواج در تایباد و  ۷۵ ازدواج در شهرستان تربت‌جام گزارش شده است.

با وجود این، آمار طلاق دختران در شهرستان‌های مذکور حاکی از آن است که با افزایش سن دختران، شمار طلاق‌ها بیشتر می‌شود. زیرا از مجموع ۲۰ ازدواج سال ۱۳۹۵ در گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله دختران برای شهرستان تایباد، ۱۵ نمونه طلاق در همین بازه سنی انجام شده است. همچنین این آمار در شهرستان تربت‌جام در سال ۱۳۹۵ به ‌گونه‌ای است که از مجموع ۷۵ ازدواج برای دختران، ۴۲ دختر ۳۹-۳۵ ساله طلاق گرفته‌اند. شکل ۱، گزارش بالا را به خوبی شرح داده است.

در پایان لازم است ذکر شود، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرحی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را با محوریت افزایش حداقل سن ازدواج دختران به جریان انداخته است. این طرح پس از تصویب یک فوریتی در صحن علنی مجلس برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس ارجاع شده است.

از جمله ادعاهای موافقان طرح مذکور،  آمار بالای طلاق و ناپایداری ازدواج‌ دختران در سنین پایین علی الخصوص در مناطق مرزی کشور است. این در حالی است که طبق موارد مطرح شده، شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام با وجود ازدیاد ازدواج دختران در سنین پایین، پایدارترین ازدواج‌ها و کم‌ترین آمار طلاق در سنین پایین را دارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: