در گفتگو کدخدایی با خبرنگار عیارآنلاین مطرح شد:

چهار ابهام شورای نگهبان بر لایحه حفاظت از خاک

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حفاظت از خاک گفت: شورای نگهبان ۴ ابهام به این لایحه گرفته است. ماده‌های (۳)،( ۶)،( ۹) و (۲۳) موضوع ابهامات شورای نگهبان بودند.

به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی عیارآنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک پرداخت.

وی با اشاره به ۴ ابهام شورای نگهبان به این لایحه دولت، گفت: ماده‌های (۳)،( ۶)،( ۹) و (۲۳) موضوع ابهامات شورای نگهبان بودند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ماده ۳، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ایراد دانست و درخصوص ماده ۶، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ایراد اعضای شورا معرفی کرد.

کدخدایی تبصره ماده ۹ لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به عنوان ایراد ذکر کرد.
وی در پایان به ابهام ماده ۲۱ اشاره کرد و گفت: این بخش هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد است و اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر خود را اعلام خواهند کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: