وقتی محصول ایرانی "متر" ندارد

جای خالی اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی محصولات ایرانی + موشن‌گرافی اختصاصی

مشخص نبودن روش اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی تولیدات، باعث شده که برآورد دقیقی از توانمندی صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع کشور در دست نباشد. موضوعی که منجر به نابودی بسیاری از صنایع داخلی و مونتاژکاری بسیاری از صنایع به اسم تولید داخل شده است.

 

دانلود

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: