عضو مجمع نمایندگان شرق کشور در گفتگو با عیارآنلاین:

آستان قدس با سرمایه‌گذاری در پروژه چابهار-سرخس به منتقدین پاسخ دهد

بنیادی درخصوص مشارکت آستان قدس رضوی در پروژه چابهار-سرخس گفت: ورود آستان قدس رضوی به پروژه چابهار-سرخس با محوریت محرومیت‌زدایی زمینه اقدمات زیرساختی بزرگی را برای شرق کشور فراهم می‎کند و از طرفی سرمایه‌گذاری آستان قدس در این پروژه ریلی به دلیل اینکه اقدامی در راستای محرومیت‌زدایی کشور محسوب می‌شود پاسخی کوبنده به منتقدین این نهاد انقلابی خواهد بود.

بهروز بنیادی، عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در گفتگو با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، در خصوص پروژه اتصال ریلی چابهار-سرخس گفت: برنامه‌ریزی‌های عمرانی انجام شده در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که عدم توازن منطقه‌ای را به وجود آورده است. بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در شهرهای هزینه شده‌اند که درحال حاضر آن شهرها با مشکل حاشیه‌نشینی مواجه هستند.

وی ادامه داد: ازجمله محورهای توسعه در هر منطقه‌ای سیستم‌های حمل‌‌ونقل ریلی است. این موضوع در ایران و بخصوص در شرق کشور نیازی ضروری است. وجود بندر چابهار ودریای عمان و نیاز کشورهای آسیای میانه به این کریدورهای ارتباطی اهمیت حمل ونقل ریلی در شرق کشور را دوچندان کرده است.

عضو مجمع نمایندگان شرق کشور با بیان اینکه اتصال ریلی چابهاربه سرخس پروژه‌ای استراتژیک است گفت: در صورت توسعه حمل‌نقل ریلی در شرق کشور، امکان استفاده از بازار ۴۰۰ میلیونی نفری کشورهای همسایه شرقی فراهم می‌شود.

بنیادی درخصوص دلایل عدم پیشرفت فیزیکی پروژه ریلی چابهار-سرخس گفت: کمبود منابع مالی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت پروژه است. تحریم‌های اتفاق افتاده و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله دیگر دلایل است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی کشور باید شرایطی توسط دولت برای حضور بخش خصوصی داخلی در این پروژه فراهم شود. مشارکت سرمایه‌گذار داخلی با استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل همراه است.

بنیادی درخصوص مشارکت آستان قدس رضوی در پروژه چابهار-سرخس گفت: آستان قدس با ورود به پروژه چابهار-سرخس اقدام زیرساختی بزرگی برای شرق کشور می‌کند. مردم شرق کشور به واسطه امام رضا (ع) ارادات خاصی به آستان دارند. سرمایه‌گذاری در این پروژه ریلی به دلیل اینکه اقدامی در راستای محرومیت‌زدایی کشور محسوب می‌شود پاسخی کوبنده به منتقدین این نهاد انقلابی است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: