حق انتقال تابعیت از مادر چرا و چگونه؟ / کلیپ

قطر هم حق انتقال تابعیت از مادر را به رسمیت شناخت ولی در ایران و فقط ۵ کشور دیگر، مادران از نظر قانونی نمی‎توانند تابیعت خود را به فرزندان شان منتقل کنند و به همین دلیل در برزخ بی هویتی هستند.

به گزارش عیارآنلاین، قطر هم حق انتقال تابعیت از مادر را به رسمیت شناخت ولی در ایران و فقط ۵ کشور دیگر، مادران از نظر قانونی نمی‎توانند تابیعت خود را به فرزندان شان منتقل کنند و به همین دلیل در برزخ بی هویتی هستند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: