۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۹
بررسی نحوه اداره حکومت‌های محلی در دنیا

حکومت محلی سئول چگونه اداره می‌شود؟

شورای شهر سئول ۱۰۶ عضو دارد که از این تعداد ۹۶ نفر از حوزه‌های انتخاباتی محلی (متعلق به حوزه سئول) و ۱۰ نماینده دیگر از حوزه‌های جانبی (حومه شهر) به شورا راه می‌یابند. شهردار در رأس دولت کلان‌شهر سئول قرار دارد و برای مدت ۴ سال و حداکثر برای ۳ دوره‌ی متوالی انتخاب می‌شود

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر الگوها و ساختارهای گوناگون و متفاوتی در مدیریت امور محلی کشورها در حال اجرا است که هرکدام از آن‌ها منبعث از پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگ و آداب‌ و رسوم حاکم بر آن کشور است. جهت طراحی الگوی مطلوب مدیریت شهری در ایران، بررسی مدل‌ها و ساختارهای موجود مدیریت شهری در جهان اجتناب‌ناپذیر است. در سلسله یادداشت‌هایی، چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی حکومت‌های محلی در کشورهای مختلف جهان بررسی می‌شود. از آنجا که حکومت‌های محلی در تعامل و ارتباط با حکومت ملی کشورها شکل می‌گیرند، ساختار حاکمیتی کشورهای موردبررسی قرار خواهد گرفت. در یادداشت‌های پیشین، به بررسی حکومت محلی پاریس، نیویورک، لندن، توکیو و استانبول پرداخته شد؛ در این یادداشت ساختار حکومت ملی کره جنوبی و حکومت محلی سئول بررسی خواهد شد.

ویژگی‌های کره جنوبی

جمهوری کره در بخش جنوبی شبه‌جزیره‌ی کره در شرق آسیا واقع‌شده است. مساحت این کشور در حدود ۱۰۰۲۱۰ کیلومترمربع و دارای جمعیتی قریب به ۵۰ میلیون نفر است. تراکم جمعیتی کشور تقریباً ۴۹۰ نفر در هر کیلومترمربع است. زبان رسمی مردم کره‌ای است و دومین رشد اقتصادی سریع دنیا را در ۴ دهه اخیر داشته است.

حدود ۴۳ درصد از مردم کره جنوبی فاقد اعتقادات دینی و مذهبی هستند. از ۵۷ درصد دیگر، ۳۱ درصد مسیحی، ۲۴ درصد بودائی، ۲ درصد پیروان کنفوسیوس و ۱ درصد دارای سایر مذاهب می‌باشند. ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر از مردم این کشور (عمدتاً مهاجر) مسلمان هستند.

قوه مجریه

طبق اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۷۲، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برای مدت ۵ سال انتخاب‌شده و در رأس هرم قدرت قرار دارد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند در انتخابات دور بعدی نامزد شود. نخست‌وزیر با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس ملی کره انتخاب می‌شود. کابینه دولت متشکل از ۱۸ وزیر است. وزیران مسئول اتخاذ تصمیمات نهایی نبوده و این تصمیمات باید توسط رئیس‌جمهور اتخاذ و برای اجرا ابلاغ گردد. احزاب مهم آن عبارت‌اند از: حزب جمهوری دموکراتیک (DRP) حزب دموکراتیک جدید و حزب دموکراتیک عدالت.

قوه مقننه

قوه مقننه کره جنوبی از ساختار تک مجلسی برخوردار است. دارای ۳۰۰ کرسی پارلمانی بوده که ۲۴۶ نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مردم از حوزه‌های انتخابیه انتخاب‌شده و ۵۴ نماینده دیگر به نسبت میزان تصدی کرسی‌های پارلمانی توسط احزاب سیاسی، توسط آن حزب برای نمایندگی پارلمان انتخاب می‌شوند. مدت دوره قانون‌گذاری پارلمان نیز ۴ سال است.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور بالاترین مرجع و نماد اصلی قضائی کره است. رئیس دادگاه عالی با معرفی رئیس‌جمهور و تائید پارلمان منصوب می‌شود. قضات دیگر با پیشنهاد رئیس دادگاه عالی کشور و تائید رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. دوره خدمت رئیس دیوان عالی کشور پس از تائید مجلس ملی ۶ سال است و یک فرد نمی‌تواند برای دو دوره متوالی برای این سمت برگزیده شود. دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه برای رسیدگی به اختلافات و رسیدگی به امور قضایی است.

دادگاه‌ها و هیئت‌های قضایی ازنظر سطح اعتبار به شش دسته شامل دیوان عالی کره، دادگاه عالی استان‌ها و دادگاه‌های شهر و حومه، دادگاه‌های خاص نظامی و خانواده، دادگاه اداری و دادگاه بررسی گواهی‌ها تقسیم می‌شوند.

تقسیمات کشوری

بر اساس آخرین تغییرات کشور کره جنوبی ۱۷ بخش بزرگ اداری دارد که از ۶ کلان‌شهر، ۱ شهر ویژه، ۱ شهر خودمختار ویژه و ۹ استان شامل ۱ استان خودمختارتشکیل شده است.

نقشه نواحی ۱۷ گانه کره جنوبی

فرمانداران تمامی این تقسیمات هر چهار سال انتخاب می‌شوند

حکومت محلی

طبق قانون، دولت‌های محلی در انجام پروژه‌های محلی مستقل از دولت مرکزی عمل می‌کنند. دولت مرکزی حق دخالت مستقیم در امور مستقل محلی را ندارد و فقط باید امور محلی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم مانند نظارت بر بودجه پایش کند. اساس دموکراسی محلی در کره مبتنی بر این است که قدرت تصمیم‌گیری در حد امکان باید در اختیار مقاماتی باشد که به جوامع متأثر از تصمیم‌ها نزدیک‌تر هستند لذا در صورت وجود تضاد بین منافع دولت‌های محلی سطح بالا و پایین، اولویت با دولت‌های محلی سطح پایین‌تر است

وزارت مدیریت دولتی و امور داخلی راهنمای استانداردهای بودجه‌ریزی را منتشر و لازم‌الاجرا کرده است که راهبردهای داخلی برای دولت‌های محلی فراهم کرده است.

سئول

پایتخت کره‌ی جنوبی است. در شمال غربی این کشور و بر رودخانه‌ی هان۱، واقع‌شده است و شانزدهمین شهر بزرگ جهان است. شهر سئول جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر دارد و مساحت آن در حدود ۱۱٬۷۰۴ کیلومترمربع است. جمعیت سئول از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۴۵ به ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت که هیچ شهر دیگری در جهان چنین تغییرات سریع و متراکمی را تجربه نکرده است.

ناحیه پایتختی سئول ۲ به‌اختصار : (SCA کلان‌شهری با مرکزیت سئول واقع در شمال غربی کره جنوبی) دارای جمعیتی معادل ۲۴ میلیون نفر (تا سال ۲۰۱۲) است. این ناحیه رتبه چهارم بزرگ‌ترین منطقه شهری در جهان را دارا است. بزرگ‌ترین شهر آن سئول با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر و پس‌ازآن اینچئون با ۳ میلیون نفر است.

 

نقشه ناحیه پایتختی سئول

تقسیمات شهری

شهر سئول به ۲۵ منطقه «گا۳» تقسیم می‌شود. مساحت مناطق از ۱۰-۴۷ کیلومترمربع متغیر است. جمعیت آن‌ها از ۱۴۰-۶۳۰ هزار نفر متغیر است. هر منطقه گا به چند دانگ۴ تقسیم می‌شود. منطقه‌ی سئول در کل از ۵۲۲ دانگ اجرایی تشکیل‌شده.

سلسله‌مراتب تقسیمات کشوری در کره جنوبی

مدیریت شهری سئول

شورای شهر

شورای شهر سئول ۱۰۶ عضو دارد که از این تعداد ۹۶ نفر از حوزه‌های انتخاباتی محلی (متعلق به حوزه سئول) و ۱۰ نماینده دیگر از حوزه‌های جانبی (حومه شهر) به شورا راه میابند.

نقشه مناطق شهری سئول

ساختار سازمانی شورای شهر از یک رئیس، دو معاون رئیس و دو کمیته‌ی دائمی و خاص تشکیل‌شده است. شورای شهر سئول دارای اختیاراتی از قبیل تصویب قوانین محلی، نظارت بر مدیریت محلی، بازنگری و تصمیم‌گیری راجع به بودجه پیشنهادی، تصویب ترازنامه مالی، فراخواندن مدیر اجرایی و کارکنان اجرایی به نشست‌های شورا است.

شهرداری

شهردار در رأس دولت کلان‌شهر سئول قرار دارد. برای مدت ۴ سال و حداکثر برای ۳ دوره‌ی متوالی انتخاب می‌شود. شهردار برای انجام امور اجرایی از دو معاون استفاده می‌کند که هر یک امور مشخصی را تحت نظر دارند

قبل از سال ۱۹۵۵ شهردار سئول توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شد و روسای مناطق از طریق شهردار سئول انتخاب می‌شدند.

وی دارای اختیاراتی از قبیل اعلام و اجرای قوانین مصوب، قدرت حق وتو، تنظیم بودجه، پیشنهاد وضع برخی قوانین و مقررات به شورای محلی، حضور در نشست‌های شورا، درخواست تشکیل نشست‌های ویژه‌ی شورا و انتخاب ستاد اجرایی شورای محلی است.

جمع‌بندی

در کره جنوبی رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم برای مدت ۵ سال انتخاب‌شده و در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد. وی نمی‌تواند در انتخابات دور بعدی نامزد شود. نخست‌وزیر با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس ملی کره انتخاب می‌شود. کره جنوبی از ساختار تک مجلسی برخوردار است. دارای ۳۰۰ کرسی پارلمانی بوده که ۲۴۶ نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مردم از حوزه‌های انتخابیه انتخاب‌شده و ۵۴ نماینده دیگر به نسبت میزان تصدی کرسی‌های پارلمانی توسط احزاب سیاسی توسط آن حزب برای نمایندگی پارلمان انتخاب می‌شوند. کشور ۱۷ بخش بزرگ اداری دارد که از ۶ کلان‌شهر، ۱ شهر ویژه، ۱ شهر خودمختار ویژه و ۹ استان شامل ۱ استان خودمختارتشکیل شده است

در سئول نیز مدل شهردار-شورای شهر بر نظام مدیریت شهری حاکم است و شهردار و شورای شهر بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که در شورای شهر سئول، ۱۰ نفر به نمایندگی از مناطق حومه‌ی سئول در شورای شهر عضویت دارند که علت آن، تأثیر تصمیمات شورای شهر سئول، بر مناطق مجاور و حومه است. همچنین شهردار دارای اختیارات زیادی بوده و همچون نظام مدیریت شهری نیویورک و توکیو، قدرت وتوی مصوبات شورای شهر را دارا است.

********

پی نوشت:

  1. Han River
  2. Seoul Capital Area
  3. GU
  4. dong

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: